Skip to content
Vaegnägijatele

Tänasest saab küsida toetust kalanduse programmist

Toetus/taotlusvoor
Kalanduse programm Foto: KIK

Tänasest, 3. veebruarist saab KIKist taotleda toetust erinevatele kalandusalastele tegevustele. Siseriikliku keskkonnaprogrammi kalanduse programmist toetatakse kalandusuuringute läbiviimist, kudealade või elupaikade taastamist, harrastuskalapüügi taristu arendamist, oluliste kalaliikide asustamist ning järelevalve, koostöö ja teadlikkuse projektide läbiviimist. Kalanduse programmi eelarve on 600 000 eurot.

Uue tegevusena saavad sellest aastast toetust küsida siseveekogul kalapüügiga tegelevate kutselise kalapüügi luba omavad ettevõtjad, et soetada püügiandmete esitamiseks vajalikke seadmeid. Kalandusalaste laagrite läbiviimist toetatakse edaspidi lihtsustatud korras ühikhinna alusel, osaleja kohta 30 eurot/päev.

Kalanduse programmist saavad toetust taotleda kohalikud omavalitsused, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused, mittetulundusühingud, sihtasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

Kõikide toetatavate tegevuste ja tingimustega saab tutvuda KIKi kodulehel SIIN.

Taotlusi saab esitada E-toetuse keskkonna kaudu ja taotluste esitamise tähtaeg on 10. märtsil 2023 kell 17.00. Taotlusvooru infopäev toimub 8. veebruaril 2023 kell 15.00-16.15 Teamsi keskkonnas, lisainfo ja eelregistreerimine SIIN.

Kontakt
Toetuse info
Infopäev 08.02