Skip to content
Vaegnägijatele

Kalanduse programm

Staatus

Avatud

Rahastusallikas

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame erinevaid kalandusalaseid tegevusi.

Taotlusvoor on avatud ja taotlusi saab esitada E-toetuse keskkonna kaudu. Taotluste esitamise tähtaeg on 10. märts 2023 kell 17.00. Sel aastal toimub kalanduse programmis üks taotlusvoor.

Taotlusvooru infopäev toimub 8. veebruaril 2023 kell 15.00-16.15, lisainfo ja registreerimine SIIN

Toetust saab taotleda kalandusalaste uuringute läbiviimiseks, kudealade või elupaikade taastamiseks, harrastuskalapüügi taristu arendamiseks, oluliste kalaliikide asustamiseks ning järelevalve, koostöö ja teadlikkuse projektide läbiviimiseks.

Uue tegevusena saavad siseveekogul kalapüügiga tegelevate kutselise kalapüügi luba omavad ettevõtted toetust küsida püügiandmete esitamiseks vajalike seadmete soetamiseks. Kalandusalaste laagrite läbiviimist toetatakse ühikhinna alusel, osaleja kohta 30 eurot/päev.

Kalanduse programmi eesmärk on saavutada tasakaal kalavarude kaitse ja kasutamise vahel ning tagada looduslik mitmekesisus, kalavarude pikaajaline säilimine ning luua püügivõimalus nii kutselistele kui ka harrastuskalastajatele. Kalavarude all peetakse silmas ka agarikuvarusid.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel.