Skip to content
Vaegnägijatele

Kalanduse programm

Staatus

Avatud
Elluviimisel

Rahastusallikas

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame erinevaid kalandusalaseid tegevusi.

Taotlusvoor avaneb 8. novembril 2023 ning taotluseid saab esitada e-toetuste keskkonna kaudu. Taotluste esitamise tähtaeg on 11. detsembril 2023 kell 17.00. 

Selles voorus saab toetust taotleda ainult püügiandmete esitamiseks vajalike seadmete soetamiseks.

Kalanduse programmi eesmärk on saavutada tasakaal kalavarude kaitse ja kasutamise vahel ning tagada looduslik mitmekesisus, kalavarude pikaajaline säilimine ning luua püügivõimalus nii kutselistele kui ka harrastuskalastajatele. Kalavarude all peetakse silmas ka agarikuvarusid.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel.