Skip to content
Vaegnägijatele

Riik toetab laste keskkonnateadmiste omandamist

Toetus/taotlusvoor
KIKi õppekäigud Foto: KIK

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas haridusasutustele toetuse, et pakkuda lasteaedadele ja põhikoolidele võimalust osaleda loodus- ja keskkonnahariduskeskuste õppeprogrammides.

Lasteaialapsed ja põhikooliõpilased saavad loodusteadmisi koguda ja kinnistada 2022/2023 õppeaastal.


Õppeprogrammides osalemiseks saavad toetust taotleda haridusasutused või selle pidajad. Toetatakse lasteaia koolieelikute rühma ja põhikooli klassi osalemist loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja -kasutusega seotud ettevõtete õppeprogrammides. Toetust jagatakse ühikhinnapõhiselt. Taotluses tuleb ära näidata osalevate õpigruppide arv ning toetuse summa arvestatakse selle järgi. Kulusid taotluses ega aruandes tõendama ei pea. Tagamaks võimalus osaleda soovitud programmis, tuleb sellest keskusele juba taotluse planeerimisel teada anda. Õppekäikude kavandamisel on abiks portaal keskkonnaharidus.ee.

„Selleks, et saaksime anda loodushariduse kogemuse võimalikult paljudele lastele, on sellel aastal toetus 200 eurot ühe rühma, klassi või õpigrupi kohta,“ sõnab KIKi valdkonnajuht Rita Jürmann.

Selleks, et saaksime anda loodushariduse kogemuse võimalikult paljudele lastele, on sellel aastal toetus 200 eurot ühe rühma, klassi või õpigrupi kohta. Rita Jürmann.

„Eestis on üle 100 keskkonnahariduskeskuse, kus pakutakse erinevatele vanuseastmetele ligi 1500 õppeprogrammi – soovitame nende seast valida õppetööga kõige paremini haakuva.“ Jürmann lisab, et vahendeid saab kasutada säästlikult, kui õppekäik teha lähimasse keskkonnahariduskeskusesse ning liita võimalusel väikesed klassid üheks õpigrupiks, kasutada ühist bussi või ühistransporti. „Keskkonnahariduskeskused on valmis ka lasteaia või kooli juurde kohapeale tulema,“ tutvustab Jürmann võimalusi, kuidas toetuse summat kõige efektiivsemalt kasutada. 

KIKi keskkonnateadlikkuse projektikoordinaator Angelika Verš soovitab õppeprogrammi valimisel lähtuda Eesti Keskkonnahariduse Ühingu kvaliteedimärgisest ehk muraka märgisest. „See näitab, et programm on igakülgselt läbi mõeldud ning õpilaste õppekäiguks hästi ette valmistatud. Tänaseks on muraka märgis olemas 672 programmil.“

Õppekäikudeks toetuse taotlemine toimub e-toetuse keskkonnas kuni 29. aprilli kella 17-ni. Taotlusvooru infotund toimub 7. aprillil kell 15 veebi teel. Täpsema info leiab KIKi kodulehelt.

KIKi toel on aastate jooksul loodusteadmisi saanud juba enam kui 500 000 last, kes lasteaia või kooli eestvedamisel on osalenud mõnes õppeprogrammis. Üksnes eelmisel aastal osales 4245 programmis 79 777 last. Õppekäikude toetuse taotlemine toimub keskkonnaministri määruse „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.