Lasteaia ja põhikooli õppekäikude toetus (keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm)

Viimati uuendatud 20.01.2022 Keskkonnaprogramm

Mida toetasime?

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD. Avame aprillis 2022 ja täpsem info siin

Toetust jagatakse keskkonnateadlikkuse programmi raames. Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk oli kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, meie majandustegevuse ja kultuuri jätkusuutlikkus sõltub loodusest ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal (määruse § 22 lõige 1).

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse 10 "Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused" alusel. 

Milliseid tegevusi toetame?

Toetame põhikooli klassi ja lasteaia koolieelikute rühma osalemist loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammides, kus õppija osaleb õppeprotsessis aktiivsetes (kogemuslikes, tegevuslikes, uurimuslikes, avastuslikes jne) tegevustes (määruse § 22 lõige 4 punkt 1).