Skip to content
Vaegnägijatele

Mäe- ja töötlevale tööstusele eraldatakse 10 miljonit eurot, et muuta tootmine säästlikumaks

Toetus/taotlusvoor
Ressursitõhususe teadlikkuse suurendamine Foto: kIK
Mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtted saavad peagi taotleda toetust, et muuta ressursside kasutamine tootmises tõhusamaks. Investeeringuteks eraldatakse 10 miljonit eurot, millest vähemalt 4 miljonit eurot suunatakse tootmisüksustele väljaspoole Tallinna ja Tartu regioone. Toetus eraldatakse Ühtekuuluvusfondist ning taotlusvoor avaneb hiljemalt 30. aprillil. 


„Eesmärk on, et ettevõtted saaksid toe abiga muuta oma tootmise säästlikumaks innovaatiliste rohetehnoloogiate kaudu. See parandab Eesti ettevõtete konkurentsivõimet. Kokku on perioodil 2021-2027 plaanis ettevõtete ressursitõhusust toetada pea 35 miljoni euroga,” sõnas kliimaminister Kristen Michal.

Toetust antakse seadmete soetamiseks või väljavahetamiseks uuenduslike ja ressurssi säästvamate vastu. Toetus on jätk eelmise rahastusperioodi edukale meetmele, mille toel on rajatud näiteks innovaatilisi materjalikadu ja energiakulu vähendavaid tootmisliine, väärindatud on tootmisjääke ning alustatud neist ka biogaasi toomist. Tootmisprotsesside efektiivsust on toetuse abil suurendatud nii puidutööstuses, metallitööstuses kui ka nt mäe- ja toiduainetööstuses ning teistes tööstussektori ettevõtetes.

Ressursitõhususe investeeringute taotlemise eeldus on asjakohane ressursiaudit, mis pakub lahendusi ressursisäästuks. Ka auditite läbiviimist toetatakse KIKi vahendusel Ühtekuuluvusfondist – auditite voor avaneb 28. märtsil.

Lisainfot taotlusvooru kohta leiab KIKi kodulehelt.

Kontakt

Pressikontakt