Skip to content
Vaegnägijatele

Koolid saavad taas ehitada päikesejaamasid ja tuulegeneraatoreid

Toetus/taotlusvoor
Õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine Foto: Pexels

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas taotlusvooru haridusasutustele, et suurendada üldhariduskoolide õpilaste teadlikkust rohetehnoloogiast. Toetust saavad projektid, kus õpilased saavad ise rohetehnoloogiaga seotud seadmeid ehitada, katseid läbi viia, tulemusi analüüsida, kohtuda oma ala ekspertidega ning kõikvõimalikel muul moel käed külge panna. Taotlusvooru tähtaeg on 21. juuni 2023.

Kliimaminister Kristen Michali sõnul on rohetehnoloogiate arendamine kliimamuutustega toimetuleku võtmeküsimuseks. „Tänased kooliõpilased on rohetehnoloogia ja Eesti tuleviku tegijad. Mida varem saavad noored ise käed külge panna, seda nutikamad lahendused meie tulevikku kujundavad. Katsetamine annab võimaluse proovida, eksida ja uuesti proovida ning õnnestuda. Julget pealehakkamist noortele!“

KIKi toetuste ja teenuste osakonna juht Tanel Oppi selgitab, et uued kaasaegsed tehnoloogiad ja nende arendamine aitavad vähendada inimtegevuse mõju keskkonnale ja hoida kokku ressursse. „Eestis on juba olemas mitmeid keskkonna heaks töötavaid tehnoloogiaid, kuid üha enam tuleb luua uusi võimalusi, et neid juurde tekiks. Seetõttu on oluline, et kaasaksime noori selles osas juba varakult, äratamaks huvi ja andmaks mõtteainet. Vajalik on see nii karjäärivalikute tegemiseks kui ka ise tarbides võimalikult tarkade valikute tegemiseks,“ sõnab Oppi.

Eestis on juba olemas mitmeid keskkonna heaks töötavaid tehnoloogiaid, kuid üha enam tuleb luua uusi võimalusi, et neid juurde tekiks. Seetõttu on oluline, et kaasaksime noori selles osas juba varakult, äratamaks huvi ja andmaks mõtteainet.

Tanel Oppi

Taotlusi on oodatud esitama juriidilised isikud, üldhariduskoolid, huvikoolid ja keskkonnahariduskeskused. Projektide tegevused on mõeldud 1.-12. klassidele, kuid eelistatud on 5.–9. klassi õpilastele suunatud projektid, sest selles vanuses õpilastel kaob sageli huvi loodusainete vastu. Taotlusvooru eelarve on 359 300 eurot. Toetuse minimaalne summa on 3000 eurot ja maksimaalne 15 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 95%. Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonnas kuni 21. juunini 2023 kella 17-ni. Infopäev toimub 10. mail kell 15, seda on võimalik hiljem KIKi kodulehel järele vaadata. Täpsem info KIKi kodulehelt.

Varasematel aastatel on KIK juba toetanud 50 eriilmelist ja loovate lahendustega rohetehnoloogiaprojekti üle Eesti. Näiteks Rocca al Mare kooli õpilased ehitavad päikesejaama ja tuulegeneraatorid, mõõdavad Tallinna lahe vee omadusi ning puhastavad lahe ümbrust olmeprügist. Vinni-Pajusti Gümnaasiumis õpitakse lähemalt tundma elektrisõidukite maailma, nooremad klassid teevad taaskasutatud materjalidest seebikarbiautosid, vanemad tehnoloogiaringi õpilased panevad vanadest rattaraamidest kokku elektrilise jalgratta.

Taibukate teaduskool rajab õppelabori, et toetada loodusainete õppimist praktiliselt nii teaduskooli õpilastel kui ka Viljandimaa üldhariduskoolide õpilasgruppidel. Märjamaa gümnaasiumis töötatakse välja aktiivõppe meetodid, et tutvustada õpilastele taastuvenergia lahendusi, sh soetatakse praktilised katsevahendid ja rajatakse näidis päikesejaam.

Kõik toetust saanud koolide rohetehnoloogia projektid leiab KIKi kodulehelt siit.

Toetust antakse Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteemist. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium koos KIKiga.

Kontakt
Toetuse info