Skip to content
Vaegnägijatele

Kohalikud omavalitsused asuvad jagama teadmisi kliimamuutustest ning energiajuhtimisest

KIKi elluviidav projekt
Sinilill Foto: Aivi Allikmets

Homme, 12. aprillil toimub kohalike omavalitsuste ja kogukondade esindajatele veebiseminar, kus tutvustatakse ja arutatakse riiklikke tegevusi energia- ja kliimapoliitika elluviimisel. Tegemist on esimese töötoaga sel kevadel toimuvast töötubade programmist, millega kujundatakse kliimamuutustega toimetulekule ja energiajuhtimisele riigi ja kohalike omavalitsuste ühist tulevikuvaadet.

KIKi arengu- ja koostöökoja juht Helen Sulg sõnab, et ükski kohalik omavalitsus ei jää kliimamuutuste mõjudest puutumata ning nendega toimetulekul on just omavalitsustel võtmeroll. „Tegelikult ei tasu rohepöördega kaasnevat peljata, see on võimalus, et teha arenguhüpet ja pakkuda oma elanikele paremat elukvaliteeti. Kindlasti ei ole kohalikud omavalitsused selles üksi, vaid riik on siin sisuline partner, et mõelda ja teha koos.“

Tegelikult ei tasu rohepöördega kaasnevat peljata, see on võimalus, et teha arenguhüpet ja pakkuda oma elanikele paremat elukvaliteeti. Kindlasti ei ole kohalikud omavalitsused selles üksi, vaid riik on siin sisuline partner, et mõelda ja teha koos.

 

Kliimamuutustega toimetulekuks on vaja suurendada kohalike omavalitsuste töötajate teadlikkust ja võimekust sellega kaasnevate probleemide ennetamisest, positiivsete mõjude ja võimaluste ära kasutamisest ja energiajuhtimise rakendamisest,“ sõnab TalTechi täiendusõppe keskuse projektijuht Toomas Ütsik. „Selleks viime läbi kohalike omavalitsuste seas küsitluse, et oleksime kursis nende murede ja rõõmudega ning saaksime pakkuda programmis vajaduspõhist sisu,“ lisab Ütsik.

Kohalike omavalitsuste kliimamuutuste ja energiajuhtimise töötubade programm koosneb neljast töötoast ja lõpuseminarist.

  • 12. aprill - riiklikud tegevused energia- ja kliimapoliitika elluviimisel (veebis)
  • 5. mai - kohaliku omavalitsuse energia- ja kliimakava ning sellega seonduvad kliimamuutuste teemad (Tartus)
  • 24. mai - energeetika- ja energiajuhtimine (Pärnus)
  • 26. mai - riiklikud tegevused energia- ja kliimapoliitika elluviimisel  (veebis, vene keeles)
  • 20. oktoober -  lõpuseminar Tallinnas

Täpsemad töötubade kirjeldused, päevakavad ja registreerumisvõimalused leiab KIKi kodulehelt siit.

Tartu Regiooni Energiaagentuuri direktor Martin Kikas selgitab, et kahtlemata on Eesti omavalitsused hetkel oma teadmiste ja kogemustega erinevatel tasemetel, kuid see töötubade programm võimaldabki üksteiselt õppida. „Lisaks koosneb esinejate nimekiri oma ala parimatest, kelle teadmisi saab hiljem kohalikul tasandil ellu rakendada. Näiteks tuleb juttu energia- ja kliimakavadest, erinevate piirkondade energiaressurssidest ja sobivatest lahendustest, samuti energiamajanduse mõjust kliimale ja tervisele,“ sõnab Kikas.

Programmi kokkuvõttena valmib praktiline digikaust, mis sisaldab ülevaadet töötubade tegevusest, kasutatud materjalidest, ettekannete salvestustes, tulemustest ja järeldustest, mis avalikustatakse www.energiatalgud.ee veebis. 

Töötubade programmi eesmärgiks on ametnike teadlikkuse ja võimekuse tõstmine kliimamuutustega kaasnevate probleemide ennetamiseks, positiivsete mõjude ja võimaluste ära kasutamiseks ja energiajuhtimise rakendamiseks nii kogemuste vahetuse, analüütilise võimekuse parandamise, kogukondade kaasamise hoogustamise kui ühtse tulevikuvaate kujundamise kaudu.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu korraldatud hanke tulemusel viivad töötoad läbi Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tartu Regiooni Energiaagentuur ja Tallinna Tehnikaülikool.