Skip to content
Vaegnägijatele

KIK toetab tööstusettevõte ressursitõhususe investeeringuid 

Toetus/taotlusvoor
Vaade tööstushoonetele Foto: EKT Ecobio

Alates 23. aprillist saavad tööstusettevõtted alustada taotluste sisestamist, et küsida toetust ressursitõhususe investeeringuteks. Toetuse eesmärk on suurendada ettevõtete ressursi- ja energiatõhusust ning vähendada loodusressursside kasutamist. 

KIK ringmajanduse valdkonnajuht Rita Jürmanni sõnul annab ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtt kasu nii tööstusettevõttele kui keskkonnale. „Näeme järjest enam, et keskkonnahoidlikkus on konkurentsieelis, mis väljendub ettevõtete tulemustes. Lisaks aitab ressursside säästlik kasutamine kaasa laiemale eesmärgile - minna üle kliimaneutraalsele majandusele ja aidata kohaneda kliimamuutustega.“

Toetust saab küsida ressursitõhusate lahenduste jaoks, näiteks säästlikumate seadmete soetamiseks või selliste seadmete jaoks, mille abil saab paremini kasutada tootmisjääke. „Toetame ettevõtete ressursitõhususe projekte järjepidevalt. 29. aprillini on KIKis avatud eelmine ressursitõhususe voor taasterahastust ning sealt saavad ettevõtted veel toetust taotleda varasemate nõuete järgi. Selle sulgumisel avame kohe uue ühtekuuluvusfondi vooru,“ selgitas Jürmann.

Uue taotlusvooru eelarve on 10 miljonit eurot. Taotluste sisestamine algab 23. aprillil, taotlusi saab esitada alates 30. aprillist. Toetust saavad taotleda kindlatele klassifikaatoritele vastavad äriühingud mäetööstuses ja töötlevas tööstuses.  

Toetuse suurus on 50 000 – 1 000 000 eurot ning toetuse määr on kuni 47,93% projekti kohta. Taotlusvooru eelarve on 10 miljonit eurot, millest vähemalt 40% suunatakse väljaspoole Tallinna ja Tartu regioone asuvate tootmisüksuste investeeringuteks.  

Taotlusvooru infopäev toimub 17. aprillil. Lisainfot ressursitõhususe toetuste ja infopäeva kohta leiab KIK kodulehelt

Ühtekuuluvusfondist toetab ressursiauditi tegemist Kliimaministeerium.

Kontakt