Skip to content
Vaegnägijatele

KIK kuulutas välja hanke jääkreostusobjektide puuraukude rekonstrueerimise projekteerimistöödeks

KIKi elluviidav projekt
Abroi kinnistul puurauk. Foto: KIK. Fotol puurauk Abroi kinnistul.

KIK kuulutas riigihangete registris välja hanke jääkreostusobjektidel kasutusse jäetavate puuraukude rekonstrueerimise projekteerimistöödeks.  

2018. aastal valmis Eesti Keskkonnakaitse Ühingu poolt tellitud töö „Jääkreostusobjektide seirevõrgu inventuuri ja veekvaliteedi hindamine". Töö teostas AS Maves ja töö sisuks oli uuringu- ja seirepuurakude tehnilise seisundi määramine ja nende edasise kasutamise otstarbekuse hindamine ning soovitusliku seirekava koostamine. Töö tulemusena tehti ettepanekud edasiseks seireks vajalike seirekaevude ümberehitamiseks ja mittevajalike uuringu- ja seirepuurakude lammutamiseks. Lagunenud seirekaevud, mida on edaspidi vaja kasutada, tuleb ümber ehitada vastavalt ehitusprojektile. Seirekaevude ehitustööd on plaanis ellu viia eraldiseisva hankega.

Täpsemalt leiab projekti kohta infot KIKi kodulehelt siit.

Riigihanke tulemusel sõlmitakse pakkujaga hankeleping, et koostada vajalikud ehitusprojektid 30 seirekaevu ümberehitamiseks ja kahe hävinud seirekaevu rajamiseks.

  • Hanke nimetus: Jääkreostusobjektidel kasutusse jäetavate puuraukude rekonstrueerimise projekteerimistööd
  • Viitenumber: 261845
  • Pakkumuse esitamise tähtaeg: 03.04.2023 kell 14.00
Kontakt