Skip to content
Vaegnägijatele

KIK avas taotlusvooru ettevõtete ressursikasutuse analüüsimiseks

Toetus/taotlusvoor
Ettevõtete ressursitõhusus Foto: Pexels

Mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtted saavad alates  28. märtsist taotleda Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetust, et analüüsida oma ettevõtte ressursikasutust. Analüüs annab ülevaate, kuidas tootmist ressursisäästlikumaks muuta ja on aluseks vajaminevate investeeringute taotlemiseks. 

KIKi ringmajanduse ja ressursisäästu valdkonnajuht Rita Jürmann selgitab, et ressursside säästvam kasutus on möödapääsmatu. „Ressursiaudit annab vastuse, kuidas seda kõige paremini teha. Väiksem ressursikulu tagab konkurentsis püsimise, suurema ettevõtlustulu ja puhtama keskkonna,“ lisab Jürmann.

Ressursikasutuse analüüsi tulemusel valmib soovituslik tegevuskava, säästupotentsiaali hinnang, tasuvushinnang ja seireplaan. Samuti on analüüs eelduseks, et taotleda toetust tänavu aprillis avanevast voorust, mis on suunatud mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtetele ressursitõhususe saavutamiseks.

Ressursikasutuse analüüsimiseks antakse toetust standardiseeritud ühikuhinna alusel, millest toetuse osakaal on 47,93%. Täpsemalt leiab toetuse suurused ja lisainfot taotlusvooru kohta KIKi kodulehelt.Toetust saab taotleda E-toetuse keskkonna kaudu kuni 500 000-eurose eelarve täitumiseni. Vähemalt 40% vooru eelarvest suunatakse väljaspoole Tallinna ja Tartu regioone.

Analüüsi tulemusel selgunud tegevuskava elluviimiseks saab toetust küsida ettevõtete ressursitõhususe investeeringute taotlusvoorust, mis avaneb hiljemalt 30. aprillil. Investeeringuteks eraldatakse esimeses taotlusvoorus 10 miljonit eurot, millest vähemalt neli miljonit eurot suunatakse tootmisüksustele väljaspool Tallinna ja Tartu regioone. Toetus eraldatakse Ühtekuuluvusfondist. 

Aprillikuises voorus saab toetust taotleda erinevate tehnoloogiliste uuenduste jaoks: „Investeeringuks võib olla tootmises ressursisäästu toov tehnoloogiline uuendus, mõne uudse seadme soetamine, nutikas IT-rakendus või terviklik ressursijuhtimissüsteem. Toetame lahendusi, mis muudavad tootmise senisest energia- ja ressursitõhusamaks, et edendada loodusressursside kasutust vähendavaid tehnoloogiaid ja tootmismeetodeid,“ sõnab Kliimaministeeriumi ringmajanduse osakonna nõunik Toomas Luhse. 

Varasemalt on 2014-2020 perioodi struktuuritoetuse vahenditest toetatud 171 ressursiauditi läbiviimist ning 178 investeeringuprojekti. Näiteks Põltsamaal asuv Puit-Profiil viis ellu ressursitõhususe projekti, mille tulemusel paranes ettevõtte ressursikasutus rohkem kui 5% võrra. Samuti laienes ettevõtte tootevalik, suurenes tootmisvõimsus ning tekib vähem tootmisjääke. Projekti raames soetati sõrmjätkuliin, liimipress, höövelpink ja skaneerija. Kitman Thulema ressursitõhususe investeeringu projektiga soetati uus automaatlao ja fiibertehnoloogiaga laserlõikuspink, mis tõstis ettevõtte tootmisvõimekust ja suurendas terase kasutamise efektiivsust. 

Ressursiauditi tegemist toetab Ühtekuuluvusfondist Kliimaministeerium. 

Kontakt

Pressikontakt

Toetuse info