Skip to content
Vaegnägijatele

KIK avas ettevõtete ressursiauditite toetuseks taotlusvooru

Toetus/taotlusvoor
Foto: Pexels

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas ettevõtetele suunatud taotlusvooru, et luua eeldused ressursikasutuse tõhustamiseks.

Toetust antakse ülevaatliku või detailse ressursiauditi tegemiseks ning võrreldes varasemaga saab toetust ühikuhinna alusel. Taotleda saavad äriühingud, kelle põhitegevusvaldkond on mäetööstus või töötlev tööstus, samuti taime- ja loomakasvatus ning jahindus või neid teenindavad tegevusalad. Toetust saab taotleda kuni 248 364-eurose eelarve täitumiseni.

KIKi ressursitõhususe toetusega tegelev projektikoordinaator Reet Utsu sõnab, et uudse võimalusena saavad nüüd toetust küsida ettevõtted, kelle kõrvaltegevusala moodustab taotlemise hetkel vähemalt 20% müügitulust mäetööstuse või töötleva tööstuse valdkonnas. „Samuti pole me varem toetanud taime- ja loomakasvatust ning jahindust või neid teenindavaid tegevusalasid.“

Samuti pole me varem toetanud taime- ja loomakasvatust ning jahindust või neid teenindavaid tegevusalasid.


Reet Utsu

„Ressursiauditite toetuseks kasutame praeguse rahastusperioodi vahendeid, mis eelnevatest taotlusvoorudest rahastatud projektide odavnemise tõttu võimalikuks osutus,“ selgitab Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma. „Ressursiauditite toetamine 2022. aastal loob eelduse, et ettevõtjad saavad uute toetuste avamisel asuda juba investeeringuid tegema. Loodetavasti saame investeeringute toetuse Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastust avada juba selle aasta keskel,“ lisab ta.

Ülevaatlik audit on sobilik ettevõtetele, kellel ei ole varasemat süsteemset ülevaadet oma ressursikasutusest. Kui ettevõte on varasemalt seda analüüsinud, kasvõi siseselt, tasub taotleda toetust detailse auditi tegemiseks, mis annab terviklikuma vaate ettevõtte ressursikasutusest.

Ressursikasutuse analüüsi tulemusel valmib stsenaarium koos soovitusliku tegevuskava, hinnangulise säästupotentsiaali, tasuvushinnangu ja seireplaaniga. Toetuse aluseks on standardiseeritud ühikuhinnad, mis tähendab, et toetuse suurus sõltub ettevõtte suurusest ja toetatavast tegevusest (ülevaatlik või detailne audit) ning on 3600-7300 eurot. See omakorda tähendab, et enam pole vaja kolme võrreldavat hinnapakkumist, vaid piisab ühest nõuetele vastavast audiitormeeskonnast, kelle toetuse saaja leidma peab. Täpsemalt leiab lisainfo KIKi kodulehelt. Toetust saab taotleda E-toetuse keskkonna kaudu kuni 248 364-eurose eelarve täitumiseni.

Kokku on Eesti ettevõtted viimase viie aasta jooksul investeerinud enda ressursitõhususse 200 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu toetus moodustab 68 miljonit. Lisaks on ettevõtted saanud 700 000 eurot toetust ressursiauditite läbiviimiseks. KIK on toetanud 132 ressursiauditi tegemist ning 182 investeeringuprojekti. Näiteks puidutööstusettevõte Ecobirch AS uuendas oma sõrmjätkuliine ja soetas moodsa kuivatusautomaatika. Täispuituksi tootev Jeld-Wen Eesti AS ostis uue liimkilbipressi, lengide profiili liini ning saepurukatla. Paekivitoodete Tehas OÜ hankis uue rataslaaduri ning OÜ Eesti Killustik soetas pinnasepumba. Teraviljatöötleja Tartu Mill AS rajas investeeringu tulemusena uue kuivatuskompleksi ning metallkonstruktsioonide valmistaja Nuia PMT AS muutis värvimisliiniga ettevõtte värvimise kvaliteeti paremaks ning protseduuri säästlikumaks.

Projekte rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ning toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.

Kontakt