Skip to content
Vaegnägijatele

KIK avab taotlusvooru tööstusettevõtete ressursitõhususe investeeringutele

Toetus/taotlusvoor
Ressursitõhusus Foto: KIK

Alates tänasest, 19. veebruarist saavad tööstusettevõtted alustada taotluste sisestamist e-toetuse keskkonnas, et küsida KIKist toetust ressursitõhusate rohetehnoloogiate edendamiseks. Taotlusi saab esitada alates 4. märtsist kella 10.00-st. Taotlusvooru eelarve on 2,8 miljonit eurot.  

„2,8 miljonit eurot on suunatud tööstusettevõtetele, et aidata suurendada nende konkurentsivõimet läbi keskkonnajalajälje vähendamise. Toetust jagame uute nutikate lahenduste väljatöötamiseks ja ellu viimiseks, ringlust toetavate seadmete soetamiseks, tootmise automatiseerimiseks ning IT-lahenduste kasutuselevõtuks,“ sõnab kliimaminister Kristen Michal. 

„KIK on viimase seitsme aasta jooksul Euroopa Liidu vahenditest toetanud 205 ettevõtte ressursitõhususe investeeringuid 84 miljoni euroga. Samuti oleme toetanud pea miljoni euroga ettevõtete ressursiauditite läbiviimist,“ tutvustab valdkonna varasemaid investeeringuid KIKi ringmajanduse ja ressursitõhususe valdkonnajuht Rita Jürmann

„Lisaks täna avatavale toetusele on lähikuudel avanemas ka Ühtekuuluvusfondi taotlusvoor, kus on plaanis ettevõtteid veel Euroopa Liidu vahenditest toetada. Kõik ettevõtete ressursitootlikkuse edendamise investeeringud aitavad kaasa kliimaneutraalsele majandusele, keskkonna ja majanduse vastupidavusele, kliimamuutustega kohanemisele ja ettevõtete konkurentsivõime paranemisele. Kokku on Euroopa Liidu uuest rahastusperioodist plaanis ettevõtete ressursitõhusust toetada pea 35 miljoni euroga,” lisab Jürmann. 

2,8 miljonit eurot on suunatud tööstusettevõtetele, et aidata suurendada nende konkurentsivõimet läbi keskkonnajalajälje vähendamise.

Kristen Michal, kliimaminister

Toetust saab taotleda äriühing, kelle põhi- või kõrvaltegevus vastab vähemalt 20% müügitulu ulatuses Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) koodidele: mäetööstus (jagu B, alajagu 07–09) või töötlev tööstus (jagu C, alajagu 10–33), välja arvatud nafta ja maagaasi tootmist abistavad tegevusalad (jagu B, alajagu 091) ning tubakatoodete tootmine (jagu C, alajagu 12). 

Ressursitõhususe investeeringute taotlemise eeldus on ressursiaudit, mille on teinud selleks koolitatud audiitor. Ressursiaudit hindab senist olukorda ning pakub lahendusi ressursisäästuks. Analüüsi tulemusi arvesse võttes selgub investeeringuvajadus. Varasemalt on KIK toetanud 171 ressursiauditi tegemist, järgmine ressursiauditite taotlusvoor avaneb märtsis. 

4. märtsil avanevas taotlusvoorus on toetuse suurus 200 000 – 500 000 eurot ning toetuse määr on kuni 50% projekti kohta. Taotlusvooru eelarve on 2 849 691 eurot, millele lisanduvad jooksvalt vabanevad vahendid. Sel korral on taotlusvooru eelarve väiksem, kuna tegemist on taaste- ja vastupidavusrahastu meetme viimase vooruga.  

Taotlusvorm avatakse e-toetuse keskkonnas eeltäitmiseks 19. veebruaril. Taotlusi saab esitada alates 4. märtsist kella 10.00-st. Tegemist on lõpptähtajata vooruga ning toetust antakse vooru eelarve ammendumiseni. Lisainfot toetuse kohta leiab KIKi kodulehelt.

Toetust antakse Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastust (RRF) ja meetme töötas välja Kliimaministeerium koos Keskkonnainvesteeringute Keskusega.  

Kontakt
Toetuse info