Skip to content
Vaegnägijatele

Ka tänavu toetab KIK huviringide looduslaagreid ja õpilaste keskkonnateemalisi õppekäike

Toetus/taotlusvoor
Õppekäigud Foto: Pexels

KIK toetab ka tänavu haridusasutusi lastele ja noortele suunatud keskkonnateemaliste õppekäikude ja loodusringide laagrite korraldamisel. Toetust saab taotleda 3. aprillist kuni 2. maini.

Keskkonnaminister Madis Kallase sõnul on keskkonnaharidusel oluline roll kliimamuutuste ja keskkonnaprobleemidega tegelemisel. „Meie lapsed seisavad tulevikus silmitsi tõsiste väljakutsetega, millega toimetulek vajab teadlikke, tarku ja vastutustundlikke otsustajaid. Õppekäigud ja looduslaagrid aitavad kaasa sellele, et noored taipaksid, kuidas nende enda tegevus keskkonda mõjutab, ja oskaksid seda positiivselt suunata.“

KIKi keskkonnateadlikkuse valdkonnajuhi Rita Jürmanni sõnul pakub keskkonnateemalistes õppeprogrammides ja laagrites osalemine lastele võimaluse teadmisi rikastada ja luua seoseid lasteaia- ja koolitundides õpituga. „Lapsi aktiivselt kaasavad õppeprogrammid pakuvad harilikule koolitunnile täiendust – õppekäigul tärkab raamatutarkus ellu. Ka laagrites omandavad lapsed praktiliste tegevuste ja mängude käigus uusi teadmisi looduses toimuva ja elurikkuse kohta. Nii õpivad lapsed ümbritsevat väärtustama ja hoidma,“ lisab Jürmann.

Lapsi aktiivselt kaasavad õppeprogrammid pakuvad harilikule koolitunnile täiendust – õppekäigul tärkab raamatutarkus ellu.

KIKi keskkonnateadlikkuse valdkonnajuhi Rita Jürmann

 

Toetust saab kaheks tegevuseks:

1. Koolidele ja lasteaedadele mõeldud toetus loodus- ja keskkonnahariduskeskuste õppekäikudel ja -programmides osalemiseks

  • Toetatakse lasteaia koolieelse rühma ja põhikooli klassi osalemist loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja -kasutusega seotud ettevõtete õppeprogrammides.
  • Õppekäik peab toimuma vahemikus 1.09.2023–31.08.2024.
  • Toetuse suurus on 200 eurot ühe osaleva grupi kohta.
  • Täpsemad tingimused KIKi kodulehelt.
  • Õppekäikude ja laagrite kavandamisel on abiks portaal keskkonnaharidus.ee, kust leiab sobivaid õppeprogramme.

KIKi keskkonnateadlikkuse projektikoordinaatori Angelika Verši sõnul kinnitati sel aastal uuendatud keskkonnahariduse ja -teadlikkuse tegevuskava, mille üheks oluliseks teemaks on keskkonnahariduse kvaliteedisüsteemi arendamine. „Eesti Keskkonnahariduse Ühingu eestvedamisel toimuva programmide kvaliteedihindamise käigus on juba 726 õppeprogrammi saanud kvaliteedimärgise ehk muraka märgi. Sellest lähtuvalt on taotlemise üheks tingimuseks, et vähemalt 50% haridusasutuse poolt planeeritavatest õppeprogrammidest kannaks muraka märgist. Märgis näitab, et programm on igakülgselt läbi mõeldud ning õpilaste õppekäiguks nii sisuliselt kui ka metoodiliselt ette valmistatud,“ lisab Verš.

2. Koolidele, huvikoolidele ja keskkonnahariduskeskustele mõeldud toetus huviringide õpilastele loodusteemaliste laagrite korraldamiseks

  • Laagri läbiv teema peab olema looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse õppimine.
  • Toetuse suurus on 30 eurot päevas ühe õpilase kohta.
  • Täpsemad tingimused KIKi kodulehelt.

Toetuse taotlemine toimub e-toetuse keskkonnas kuni 2. maini 2023 kell 17.00. Mõlema toetuse tingimusi tutvustav infotund toimub 6. aprillil kell 15 veebi teel. Täpsem info ja registreerumine KIKi kodulehelt.

KIKi toel on aastate jooksul loodusteadmisi saanud juba enam kui 700 000 last, kes lasteaia või kooli eestvedamisel on osalenud mõnes õppeprogrammis. Üksnes eelmisel aastal osales 8034 programmis 150 545 last. Samuti toimus eelmisel aastal KIKi toel 19 loodusteemalist laagrit, millest võttis osa 373 õpilast.

Õppekäikude ja laagrite toetuse taotlemine toimub keskkonnaministri määruse „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel. Toetuse töötasid välja KIK ja Keskkonnaministeerium ning seda rahastatakse riigieelarvesse laekunud keskkonnatasude arvelt.

Kontakt
Kati Raudsaar

Kati Raudsaar

Pressiinfo

Toetuste täpsem info