Skip to content
Vaegnägijatele

Lasteaia ja põhikooli õppekäigud

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame põhikooli klassi ja lasteaia koolieelikute rühma osalemist aktiivõppeprogrammides.

Taotlusvoor ei ole avatud, rahastust saanud projektid on elluviimisel.

Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, meie majandustegevuse ja kultuuri jätkusuutlikkus sõltub loodusest ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal (määruse § 22 lõige 1).

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel.

Kontakt

Angelika Verš

projektikoordinaator

keskkonnateadlikkus, haridusasutuste õppekäigud

6 274 311 E-kiri

Hiiu-, Saare-, Rapla- ja Võrumaa

Bruno Uustal

projektikoordinaator

keskkonnatunnustused, kaugküttesoojushinna hüvitamine

6 274 125 E-kiri

Harju- ja Läänemaa

Järva-, Pärnu-, Tartu- ja Viljandimaa

Ida-Viru-, Lääne-Viru- ja Valgamaa

Jõgeva- ja Põlvamaa

Toetuse andmise tingimused
Taotluskeskkonnad
Taotlemisega seotud dokumendid
07.04 infopäeva salvestus
Teavitusnõuded