Skip to content
Vaegnägijatele

Lasteaia ja põhikooli õppekäigud

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame põhikooli klassi ja lasteaia koolieelikute rühma osalemist aktiivõppeprogrammides.

Taotlusvoor ei ole avatud, rahastust saanud projektid on elluviimisel.

Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, meie majandustegevuse ja kultuuri jätkusuutlikkus sõltub loodusest ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal (määruse § 22 lõige 1).

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel.

Kontakt

Hiiu-, Järva-, Pärnu-, Rapla- ja Saaremaa

Harju- ja Läänemaa

Tartu- ja Viljandimaa

Ida-Viru-, Lääne-Viru- ja Valgamaa

Jõgeva- ja Põlvamaa

Võrumaa

Toetuse andmise tingimused
Taotluskeskkonnad
Taotlemisega seotud dokumendid
07.04 infopäeva salvestus
Teavitusnõuded