Skip to content
Vaegnägijatele

Eesti otsib rohelahendusi arenguriikidesse

Toetus/taotlusvoor
Arenguriik Foto: TalTech

KIK ja Keskkonnaministeerium kutsuvad alates 7. veebruarist juba viiendat korda rohetehnoloogiaga tegelevaid asutusi küsima toetust projektidele, mis aitavad kaasa arenguriikides kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele. Riik on seni toetanud arenguriikides 23 projekti ligi 3,7 miljoni euroga. Sellel korral toetatakse rohelahendusi 951 200 euroga. 

Keskkonnaminister Madis Kallase sõnul panustab Eesti riik rahvusvahelisse kliimakoostöösse, et olla abiks neile, keda kliimamuutused kõige enam mõjutavad. „Sellisest kliimakoostööst ei võida aga üksi arenguriigid, vaid see annab suurepärase võimaluse ka Eesti ettevõtetele, MTÜ-dele ja ülikoolidele viia oma roheidee rahvusvahelisele turule,“ lausub keskkonnaminister.

KIKi arenguriikide projektikoordinaator Ööle Janson sõnab, et projekti õnnestumiseks peab olema konkreetne idee ning partnerriigil soov panustada. „Meie ettevõtted ja ülikoolid on olnud seni arenguriikides projekte ellu viies väga tublid vaatamata koroona- ja energiakriisist ning tarneraskustest tulnud takistustest. Samuti on edukalt toime tuldud nii kultuuriliste kui ka riigikordadest tulenevate erinevustega,“ ütleb Janson. „Arenguriigis projekti läbiviimine vajab nutikat planeerimist ja avatud meelt, kuid tulemuseks on uus ja unustamatu kogemus ning saadud kontaktid, mis aitavad ka edaspidi panustada kliimakoostöösse,“ täiendab ta.

Sellisest kliimakoostööst ei võida aga üksi arenguriigid, vaid see annab suurepärase võimaluse ka Eesti ettevõtetele, MTÜ-dele ja ülikoolidele viia oma roheidee rahvusvahelisele turule.

Keskkonnaminister Madis Kallas

KIK ootab taotlusvooru projekte, mis aitavad kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) poolt arenguabi saajaks määratud arenguriikides. Eriti on oodatud projektid Armeenias, Botswanas, Gruusias, Kosovos, Moldovas, Ukrainas, Keenias, Põhja-Makedoonias, Tansaanias, Rwandas, Ugandas ja Namiibias. Taotlused on oodatud kõikides valdkondades, mis aitavad kaasa projekti valitud arenguriigi kliimaeesmärkide täitmisele ja mis on määratletavad lähtudes OECD metoodikast ehk Rio markeritest.

Ühe projekti toetus on minimaalselt 30 000 eurot ja maksimaalselt 200 000 eurot. Projekti kestvus võib olla kuni 36 kuud. Taotlejateks võivad olla kõik Eestis registreeritud juriidilised isikud. Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonnas kuni 10. aprillini 2023 kella 17-ni. Taotlusvooru infopäev toimub 17. veebruaril kell 10 veebi teel. Lisainfot toetuse ja infopäeva kohta leiab KIKi kodulehelt.

 

Taustainfo

Rahvusvaheline Pariisi kliimakokkulepe näeb ette, et arenenud riigid aitavad arenguriike kliimamuutuste leevendamisel ja kliimamuutuste mõjudega kohanemisel. Kokkuleppe kohaselt on Eesti lubanud igal aastal panustada miljon eurot rahvusvahelisse kliimakoostöösse ja arenguriikide kliimapoliitika eesmärkide täitmisesse.

Alates 2019. aastast on KIK ja Keskkonnaministeerium toetanud arenguriikides 23 projekti ligi 3,7 miljoni euroga. Toetatavaid tegevusi on olnud väga erinevates kohtades nagu Keenia, Bangladesh, Grenada, Gruusia, Costa Rica, Pakistan, Namiibia, Kasahstan, Aserbaidžaan, Tansaania, Rwanda, Ukraina, Lõuna-Aafrika Vabariik jt. Näiteks aitab Spacedrip kaasa Keenia reoveepuhastussüsteemi arendamisele, HC Intelligence töötab välja Tansaania virtuaalset elektrijaama funktsiooniga energiasalvestussüsteemi ning MTÜ Mondo rajab päikeseenergial töötavaid mobiilseid õppekeskusi Keenia pagulaslaagrites. Kõik toetust saanud projektid leiab KIKi kodulehelt siit.

Vahendid arenguriikide toetamiseks tulevad heitkogustega kauplemise enampakkumistuludest ja laekuvad riigi eelarvestrateegia 2023-2026 meetmesse „Eesti panus rahvusvahelisse kliimakoostöösse“.

 

 

Kontakt
Kati Raudsaar

Kati Raudsaar

Pressikontakt

Toetuse info