Skip to content
Vaegnägijatele

29. aprillil sulguvad toetused tööstusettevõtete ressursitõhususe investeeringutele

Toetus/taotlusvoor
Ülisuur tööstusseade tootmisruumis Foto: EKT Ecobio

KIK ootab 29. aprillini taotlusi ressursitõhususe projektidele, mis aitavad tööstusettevõtetel suurendada konkurentsivõimet ja samas vähendada tootmise keskkonnamõju. 

 

Taasterahastu taotlusvoorust on võimalik toetust taotleda: 

  • ressursitõhusa lahenduse väljatöötamiseks ja ellu viimiseks; 
  • seadmete soetamiseks või välja vahetamiseks uuenduslike ja ressurssi säästvamate vastu; 
  • seadmete soetamiseks oma tootmisjääkide kasutamiseks; 
  • ressurssi säästva info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduse kasutuselevõtuks. 

 

Toetus projekti kohta on 200 000-500 000 eurot, maksimaalne toetuse osakaal võib sõltuvalt riigiabi tingimustest olla kuni 50%. Kliimaministeerium on alustanud toetuse andmise tingimuste muutmist, tõstmaks vähese tähtsusega abi piiri 300 000 euroni. Juba praegu saab taotlusi esitada tulevast muudatust arvestades. 

 

Taasterahastu taotlusvooru sulgemisel jätkame ettevõtete ressursitõhususe investeeringute toetamist Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Võrreldes plaanimisel oleva taotlusvooruga on aprilli lõpuni avatud vooru tingimused lihtsamad 

  • taotlemise eelduseks olevat ressursiauditit  ei pea ajakohastama uuele metoodikale vastavaks;  
  • "ei kahjusta oluliselt" põhimõtte kajastamine ressursiauditis ei ole veel kohustuslik;  
  • ei ole tarvis tõendada esmase toorme säästu, loodava taristu vastavust kliimakindlusele ega energiasäästu. 

 

Taotluse esitamist saab alustada KIKi kodulehelt. 

 

Toetust jagame taaste- ja vastupidavusrahastu NextGenerationEU vahenditest. 

Kontakt