Skip to content
Vaegnägijatele

Merekeskkonna programm

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame Eesti merestrateegia meetmekavas toodud tegevuste rakendamist, lisaks erinevaid uuringuid, arendustöid ja reostustõrjealaseid tegevusi.

Taotlusvoor ei ole avatud, rahastust saanud projektid on elluviimisel.

Merekeskkonna programmi eesmärk on toetada Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamist ja säilitamist. 

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused alusel.

Kontakt

Maarja Küttä

projektikoordinaator

merekeskkond, Võru naftabaasi jääkreostuse ja Maardu endise fosforiidikaevanduse projekt

6 274 322 E-kiri
Toetuse andmise tingimused
Taotluskeskkonnad
Taotlemisega seotud dokumendid
Dokumentide näidised
Teavitusnõuded
2021 rahastamistingimused
2020 rahastamistingimused