Skip to content
Vaegnägijatele

Kalanduse programm

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame erinevaid kalandusalaseid tegevusi.

Taotlusvoor ei ole avatud, rahastust saanud projektid on elluviimisel.

Kalanduse programmi eesmärk on saavutada tasakaal kalavarude kaitse ja kasutamise vahel ning tagada looduslik mitmekesisus, kalavarude pikaajaline säilimine ning luua püügivõimalus nii kutselistele kui ka harrastuskalastajatele. Kalavarude all peetakse silmas ka agarikuvarusid.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel.