Skip to content
Vaegnägijatele

Kaasrahastamise programm

Staatus

Elluviimisel

Rahastaja

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame projekte, mis saavad põhirahastuse välisallikatest (näiteks LIFE, Interrreg jms).

Taotlusvoor ei ole avatud, rahastust saanud projektid on elluviimisel. T 

Kaasrahastamise programmi eesmärk on toetada projekte, mis saavad põhirahastuse välisallikatest nagu näiteks LIFE, Interrreg jms. Välisrahastus peab moodustama projekti maksumusest vähemalt 50%.

Kaasrahastatava projekti eesmärk peab vastama keskkonnaprogrammi üldeesmärgile ja arvestama atmosfääriõhu kaitse, kalanduse, keskkonnateadlikkuse, looduskaitse, merekeskkonna, metsanduse, ringmajanduse või veemajanduse valdkondliku programmi eesmärke.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse 10 "Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused" 

§ 33'1 lõikes 1 toodud eesmärkide täitmiseks.