Skip to content
Vaegnägijatele

Jäätmete ringlussevõtt ja ettevalmistamine

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF)

Toetame liigiti kogutud jäätmete ringlussevõttu. Samuti ettevalmistamisega seotud tegevusi.

Taotlusvoor ei ole avatud, rahastust saanud projektid on elluviimisel. 

Toetuse eesmärk oli Eestis tekkivate jäätmete ringlussevõtu ja selleks ettevalmistamise suurendamine keskkonna kaitsmiseks.

Toetust anname „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuste „jäätmete ringlussevõtu toetamine” ning „jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine” eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks. Toetust anname Euroopa Regionaalarengu Fondist ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.