Skip to content
Vaegnägijatele

Biometaani tootmine ja tarbimine

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)

Toetame biometaanibusside kasutust ning tanklate rajamist.

Taotlusvoor ei ole avatud, rahastust saanud projektid on elluviimisel. 

Toetuse eesmärk on biometaani tarbimise ja tarnimise käivitamine, et toetada taastuvenergia transpordieesmärgi saavutamist, tekitades tastuvatest energiaallikatest toodetud kütustele nõudluse ja käivitades seeläbi biometaani tootmist ning aidata kaasa sektori arengule.

Toetust anname „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis” tegevuse „Biometaani tootmise ja transpordisektoris tarbimise toetamine” elluviimiseks. Toetust anname Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ning meetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.