Skip to content
Vaegnägijatele

Atmosfääriõhu kaitse programm (sh korteriühistute toetus)

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame erinevaid valdkondlikke tegevusi, sh korteriühistute liitumist kaugküttega.

Taotlusvoor ei ole avatud, rahastust saanud projektid on elluviimisel.

Atmosfääriõhu kaitse programmi eesmärk on toetada keskkonnast tulenevate terviseriskide ohjamist ning elukvaliteedi parandamist, välisõhu kvaliteedi parandamist, kliimamuutuste tagajärgede leevendamist ja kiirgusohutuse tagamist. 

2022. aastal toimunud voorus sai toetust taotleda keskkonnaministri keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ § 18  lõike 7 punktis 4 ja lõike 5 punktis 2 loetletud tegevuste rahastamiseks.

Edulugu inspiratsiooniks: