Skip to content
Vaegnägijatele

Energia- ja ressursijuhtimise alase teadlikkuse tõstmine

Projekti elluviija: Keskkonnaministeerium

Projekti abikõlblik kogumaksumus: 306 938 eurot

Toetusfond: Euroopa Regionaalarengufond

Periood: 01.04.2015 - 31.12.2023

Projekti sisu:

Projekti tegevuste käigus jagatakse ettevõttele infot ressursitõhususest konverentside, seminaride ja infopäevade korraldamise kaudu. Samuti toimuvad ettevõtetele personaalsed kohtumised ressursiaudiitoriga (peamised teemad: auditid ja nende vajalikkus, mõõtmisandmete ja seire vajalikkus, innovaatilised lahendused, üldised säästuvõimalused ja -potentsiaalid, ressursitõhususega saavutatav kasu, jäätmed, energia- ja ressursijuhtimissüsteemid).

Tegevused võimaldavad tõsta ettevõtete teadlikkust ressursitõhususe alal, aitavad tootmisefektiivsuse tõstmise kaudu muutuda konkurentsivõimelisemaks ja jätkusuutlikumaks ning panustada Eesti ressursitootlikkuse kasvu. Projekti tulemusena on ettevõtted teadlikumad oma ressursside kasutusest ja kuludest ning saavad aru ressursiauditi olemusest ja selle võimalikust kasust.

Ida-Viru infopäev 30.05.2019
Ida-Viru infopäev 30.05.2019