Skip to content
Vaegnägijatele

Metsanduse programm

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame erinevaid metsandusalaseid tegevusi.

Taotlusvoor ei ole avatud, rahastust saanud projektid on elluviimisel.

Metsanduse programmi eesmärk on metsanduse pikaajaliste arengusuundade elluviimine, metsade uuendamise tagamine, metsaökosüsteemide kaitse edendamine, säästva metsanduse teemaliste koolituste, teavituste ja uuringute edendamine, jahiulukiarvu taastusvaruna säilimise tagamine, ulukikahjustuse ulatuse vähendamine ning jahimeeste praktiliste oskuste taseme ja jahindusteadlikkuse parandamine.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ § 27 lõigetes 4 kuni 8 loetletud tegevuste rahastamiseks.

Kontakt
Toetuse andmise tingimused
Taotluskeskkonnad
Taotlemisega seotud dokumendid
Dokumentide näidised
Teavitusnõuded
2021 rahastamistingimused
2020 rahastamistingimused