Skip to content
Vaegnägijatele

Jäätmete liigiti kogumise toetamine kohalikes omavalitsustes

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)

Toetame jäätmete liigiti kogumise taristu arendamist, sh biojäätmete käitlemist.

Taotlusvoor ei ole avatud, rahastust saanud projektid on elluviimisel.

Toetuse eesmärk oli suurendada teisese toorme kasutamist jäätmete liigiti kogumise võime tõhustamise kaudu ja seeläbi vähendada jäätmete ladestamist. Meetme eesmärgi saavutamiseks anti kohalikule omavalitsusele või jäätmeseaduse nimetatud mittetulundusühingule või sihtasutusele toetust biojäätmete liigiti kogumise taristu rajamiseks ja laiendamiseks.

Toetust jagasime heitmekaubanduse kauplemissüsteemist ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.