Skip to content
Vaegnägijatele

Rahastatud projektid

Siit lehelt leiad struktuurivahenditest rahastatud projektid alates aastast 2008, keskkonnaprogrammist rahastatud projektid alates aastast 2011 ning heitmekaubanduse kauplemissüsteemi projektid alates 2017. aastast. Andmed tulevad automaatselt e-toetuse keskkonnast ning uuenevad kord ööpäevas. PS! Vastavalt andmekaitse reeglitele ei leia siit eraisikutele antud toetusi. 

NB! Erametsanduse toetuste saajad leiad KIKi erametsaportaalist siit.

KIKi rahastatud uuringud leiad siit lehelt.

Rahastatud projekte 14519

Toetusi kokku 2 096 344 904 €

Tulemusi kokku 14519
Projekti nimi Toetuse saaja Maksumus Toetuse summa Valdkond Maakond Rahastusallikas
Võru linnakalmistule jäätmemajade rajamine Võru Linnavalitsus 27 892 € 23 708 € Jäätmed Võru maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Võru linnas Jüri ja Fr.R. Kreutzwaldi tänavate sademeveesüsteemide kompleksne väljaehitamine aktsiaselts VÕRU VESI 295 575 € 144 666 € Veemajandus Võru maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Võru linnas Kreutzwaldi tn ja Roosi tn sademeveesüsteemi väljaehitamine Võru Linnavalitsus 38 461 € 19 231 € Veemajandus Võru maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Võru linnas Petseri tn ja Jüri tn sademeveesüsteemide ehitus Võru Linnavalitsus 330 298 € 164 986 € Veemajandus Võru maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Võru linnas üleujutusohu riskide maandamine Võru Linnavalitsus 87 059 € 60 941 € Veemajandus Võru maakond Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)
Võru linnas Vee tn kvartali sademeveesüsteemide ehitus Võru Linnavalitsus 557 622 € 139 762 € Veemajandus Võru maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Võru linnas Võlsi linnaosa ohustava liigvee ärajuhtimine ning toimiva sademeveesüsteemi väljaarendamine Võru Linnavalitsus 93 805 € 46 420 € Veemajandus Võru maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Võru maakonna kliima- ja energiakava koostamine Võrumaa Omavalitsuste Liit 34 966 € 26 749 € Kliima Võru maakond Euroopa Majanduspiirkonna toetused (EMP)
Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt aktsiaselts VÕRU VESI 16 509 700 € 11 700 500 € Veemajandus Võru maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Võru valla haridusasutustele loodusalaste õppeprogrammide läbiviimine 2018/2019 õppeaastal Võru Vallavalitsus 18 336 € 16 914 € Keskkonnateadlikkus Võru maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Võru valla haridusasutustele loodusalaste õppeprogrammide läbiviimine 2019/2020 õppeaastal Võru Vallavalitsus 15 519 € 15 244 € Keskkonnateadlikkus Võru maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Võru valla lasteaedade ja koolide lastele loodusalaste õppeprogrammide ja õppekäikude läbiviimine 2016/2017 õppeaastal Võru Vallavalitsus 12 844 € 12 295 € Keskkonnateadlikkus Võru maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Võru valla lasteaedade lastele ja koolide õpilastele loodusalase õppeprogrammide ja õppekäikude läbiviimine 2017/2018 õppeaastal Võru Vallavalitsus 7 248 € 7 189 € Keskkonnateadlikkus Võru maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Võru valla soojusmajanduse arengukava 2015-2025 koostamine Võru Vallavalitsus 7 380 € 5 000 € Energeetika Võru maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Võru valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine Võru Vallavalitsus 367 905 € 172 915 € Energeetika Võru maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Võru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine OÜ Võru valla Veevärk 6 298 620 € 5 353 820 € Veemajandus Võru maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Võru valla Võlsi küla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni rajamine aktsiaselts VÕRU VESI 975 940 € 439 173 € Veemajandus Võru maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Võru Vallavalitsus elektrikulude kompenseerimine Võru Vallavalitsus 2 458 € 2 458 € Energeetika Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Vabariigi Valitsuse toetused (RE)
Võru veearvestite soetamine aktsiaselts VÕRU VESI 167 331 € 142 231 € Veemajandus Võru maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
AS Võru Vesi veemajanduse infrastruktuuri hooldamiseks ja teenindamiseks vajalike seadmete ja tehnika soetamine aktsiaselts VÕRU VESI 412 367 € 350 512 € Veemajandus Võru maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)