Skip to content
Vaegnägijatele

Põlevkivi kaevandamisest põhjustatud keskkonnaprobleemide lahendamine Ida-Virumaal

Staatus

Toimumas
Foto: Kadri Haamer-Tibar

Projekti eesmärkideks on Ida-Virumaal:
-    põlevkivi ja teiste maavarade kaevandamise ja töötlemise tulemusena suletud kaevanduste varingute ja vajumite likvideerimine;
-    kaevandamisega rikutud ja mahajäetud ehitusmaavarade karjääride korrastamine.

  • Suletud kaevanduste varingute ja vajumite likvideerimine 

Esmalt tellitakse analüüs, mille raames valitakse välja alad, mida korrastama minnakse. Analüüsis need alad piiritletakse ning tööde läbiviimiseks koostatakse tüüpprojektid. Korrastustööd on plaanis 2025. aastal.

Olemasolevate varinguaukudega tegeletakse eraldi ega oodata analüüside teostamist. Tegemist on ohtlike aukudega, mis tuleb eelisjärjekorras likvideerida. Tööd toimuvad 2024. aastal.

  • Karjääride korrastamine

Alade valik ja piiritlemine, mida korrastama minnakse, on tehtud. Paari ala puhul on vajalik tellida detailsem korrastusprojekt. Korrastustööd on plaanis 2025. aastal. 

 

 

Projekti tegevusi rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2021–2027 poliitikaeesmärgi nr 6 „Õiglane üleminek“ meetme nr 21.6.1.8 „Nõukogude perioodil suletud kaevanduste varingute ja vajumite likvideerimine“ ja „Kaevandamisega rikutud ja mahajäetud ehitusmaavarade karjääride korrastamine“ alusel. Toetuse andmise tingimused on kehtestatud Kliimaministri 02.11.2023 käskkirjaga nr 1-2/23/446.

Kaasrahastanud Euroopa Liit
Kontakt
Õigusaktid
Õiglase ülemineku fondi veebileht