Skip to content
Vaegnägijatele

Kukruse aherainemäe pinnase temperatuuri püsiandurite soetamine ja järelseire

Staatus

Elluviidud
Kukruse Foto: Kadri Haamer-Tibar

Projekti eesmärk oli korraldada Kukruse suletud kaevandamise jäätmehoidla järelseire ja soetada pinnase temperatuuri kontaktmõõtmise püsiandurid.

Järelseire on vajalik aherainemäe keskkonnaseisundi ja võimalikke muutuste jälgmiseks. Seire tegi KIKi tellimusel Eesti Keskkonnauuringute Keskus, kes on läbi viinud mitmeid analüüse Kukruse põlenud aherainepuistangu kaevandamisjäätmehoidla seisukorra kohta ning omab parimat ülevaadet jäätmehoidla seisundist ja riskidest.

Kukruse aherainemägi asub Kohtla vallas riigimaal ning sinna on viiekümnendatel ja kuuekümnendatel aastatel ladestatud suur kogus kaevandamisjäätmeid. Mägi on kahel korral pikema perioodi vältel põlenud. See omakorda on ohtlike ainete tekkimise peamiseks põhjuseks, kuna vingugaasi olemasolu viitab mäe sees toimuvale jätkuvale põlemisprotsessile või poolkoksistumisele. Kukruse mäkke on ladestatud umbes 1,3 miljonit tonni põlevkivi rikastamisjääke.
 

Järelseire aruandest lähtuvalt 2022. aastal:  

  • Olulisi muutusi jäätmehoidlas visuaalselt ei täheldatud.
  • Võrreldes 2019-2020 analüüsidega pole Kukruse kaevandusjäätmehoidla mõju põhjaveele suurenenud.
  • Termoseire tulemused näitavad, et Kukruse põlenud aherainepuistangus toimuvad siiani termilised protsessid (temperatuur 2,5 m sügavusel üle 150°C).
  • Visuaalselt põlemisele iseloomulikke tunnuseid ei täheldatud.
     

Viisime projekti ellu Keskkonnaministeeriumi tellimusel. 

Mõõtmisandurite paigaldamine. Fotod: Kadri Haamer-Tibar

Kukruse

Kukruse

Kukruse

 

 

Kontakt
Projektiga seotud uudised