Skip to content
Vaegnägijatele

Kukruse aherainemäe pinnase temperatuuri püsiandurite soetamine ja järelseire

Staatus

Toimumas
Foto: Kadri Haamer-Tibar

Järelseire eesmärgiks on jälgida aherainemäe keskkonnaseisundit ja võimalikke muutusi. Aherainemäe süttimisohu ennetamiseks või aegsaks tuvastamiseks on vaja teostada termoseire, mille teostamiseks tuleb soetada 5 pinnase temperatuuri püsiandurit.

KIKi ülesandeks on korraldada ja koordineerida püsiandurite soetamine ja järelseire elluviimine. Töid teostab hanke tulemusena Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Seirearuanne valmib 2023. aasta alguses. 

Projektitegevus toimub 2022. aastal ning seire tehakse vastavalt 2021. aastal Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt koostatud eksperthinnangule "A-kategooria Kukruse põlenud aherainepuistangu kaevandamisjäätme-hoidla klassifitseerimise täpsustamiseks ajavahemikul 2014–2020 tehtud uuringute põhjal“.

Kukruse aherainemägi asub Kohtla vallas 100% riigimaal ning sinna on ladestatud suur kogus kaevandamisjäätmeid. Mägi on kahel korral pikema perioodi vältel põlenud. See omakorda on ohtlike ainete tekkimise peamiseks põhjuseks, kuna vingugaasi olemasolu viitab mäe sees toimuvale jätkuvale põlemisprotsessile või poolkoksistumisele. Kukruse mäkke on ladestatud umbes 1,3 miljonit tonni põlevkivi rikastamisjääke. Mäe pindala on 4,85 ha ja selle suhteline kõrgus 40 meetrit.  

 

Mõõtmisandurite paigaldamine. Fotod: Kadri Haamer-Tibar

Kukruse

Kukruse

Kukruse

 

 

Kontakt