Skip to content
Vaegnägijatele

Rahvusvaheline koostöö

Rahvusvaheline koostöö loob eelduse laiemate ja mõjusamate lahenduste ja partnerlussuhete leidmiseks. Nii saab nutikalt uusi lahendusi siinsetesse oludesse kohandada ning erinevates projektides osaledes leida vastuseid keskkonnaalastele väljakutsetele Eestis.

 • KIK teeb koostööd Baltimaade Euroopa Liidu keskkonnaprojektide rahastamist haldavate institutsioonidega. Lisaks KIKile on Lätist esindatud Ministry of Environmental Protection and Regional Development (MoEPRD) and Central Finance and Contracting Agency (CFCA) ja Leedust Environmental Projects Management Agency (EPMA). Lisaks igapäevasele suhtlusele toimuvad igaastased kohtumised, kus arutatakse Euroopa Liidu rahastusperioodi prioriteete, uusi arenguid, riigiabi küsimusi ja ühiseid valdkondlikke koostöövõimalusi. 
   
 • KIK on partner rahvusvahelise kliimakonverentsi COP Eesti korraldusmeeskonnas, mis aitab viia Eesti rohepoliitikat ja praktikaid maailma, sh roheinnovatsiooni ja arenguriikide toetamisega seoses. 2022. aastal edendasime konverentsil koostööd erinevate riikide esindajatega ning pakkusime tuge Eesti delegatsioonile. COP27 peasündmus meie vaates oli Põhjamaade paviljonis KIKi eestvedamisel toimunud paneelarutelu, mis keskendus noorte kaasamisele kliimamuutustega seotud väljakutsete lahendamisse.
   
 • Teeme regulaarset koostööd MTÜ-ga EstDev, sh suuname strateegiliselt ja Euroopa Liidu partnerluste kaudu arenguriikide kliimaeesmärkide toetusi just fookusega digi- ja rohevaldkonnale.
   
 • KIK võõrustab erinevate riikide delegatsioone, et tutvustada KIKi, aga ka keskkonnateemasid laiemalt. 2022 jagasime oma teadmisi näiteks Saudi-Araabia, Gruusia, Moldova, Serbia, Kosovo, Põhja-Makedoonia ning Baltimaade partneritega.
   
 • Teeme koostööd erinevate saatkonadega Eestis. Näiteks korraldasime 2021. aastal Arvamusfestivalil koos Briti saatkonnaga Eestis elektriautode-teemalise arutelu. 2022. aastal võtsime osa Rootsis Saatkonnaga Eestis rahvusvahelisest konverentsist Stockholm+50: ”Terve planeet kõigile – meie vastutus, meie võimalus". 2023. aastal teeme koostööd USA Saatkonnaga Eestis, mil nende abiga saabub Negavati konkursi meeskondi mentordama Kentucky rohetehnoloogia ettevõtja, innovaator ja ühiskonnategelane Nate Morris.   
   
 • 2022. aastal saime toetust Nordeni avaliku halduse mobiilsusprogrammist, et edendada õppekäikude abil rahvusvahelist partnerlust ning suurendada oma töötajate teadlikkust. Toimusid õppekäigud Rootsi, Taani ja Norrasse.