Skip to content
Vaegnägijatele

Koostööpõhimõtted

Hindame väga oma koostööpartnereid, kellega on koostöö tõhusate lahenduste pakkumiseks ja meetmete elluviimiseks vältimatu.

  • Oma partnerites hindame KIKiga sarnast mõtteviisi ja väärtustele vastavust.
  • Hindame partnereid, kelle tegevusega kaasneb sotsiaalne või keskkondlik mõju, mis aitavad saavutada ÜRO kestliku arengu eesmärke.
  • Oma partnerite valikul lähtume eeldustest, et partnerid oleksid asjatundlikud oma valdkonnas, seaduslikud, ausad, ei kahjusta avalikkuse ja KIKi usaldust ega väärkasutaks tööjõudu, lapsi ega vähemusi, poleks karistusregistris või maksuvõlga.
  • Meile on oluline KIKi tegevuse kooskõla ministeeriumide ja teiste keskkonnavaldkonnas tegutsevate või sellega kokku puutuvate riiklike organisatsioonide huvidega, et koostöö oleks tõhus ja tegevused teineteist täiendavad, mitte dubleerivad.
The website encountered an unexpected error. Please try again later.