Skip to content
Vaegnägijatele

Koostööpõhimõtted

Hindame väga oma koostööpartnereid, kellega on koostöö tõhusate lahenduste pakkumiseks ja meetmete elluviimiseks vältimatu.

  • Oma partnerites hindame KIKiga sarnast mõtteviisi ja väärtustele vastavust.
  • Hindame partnereid, kelle tegevusega kaasneb sotsiaalne või keskkondlik mõju, mis aitavad saavutada ÜRO kestliku arengu eesmärke.
  • Oma partnerite valikul lähtume eeldustest, et partnerid oleksid asjatundlikud oma valdkonnas, seaduslikud, ausad, ei kahjusta avalikkuse ja KIKi usaldust ega väärkasutaks tööjõudu, lapsi ega vähemusi, poleks karistusregistris või maksuvõlga.
  • Meile on oluline KIKi tegevuse kooskõla ministeeriumide ja teiste keskkonnavaldkonnas tegutsevate või sellega kokku puutuvate riiklike organisatsioonide huvidega, et koostöö oleks tõhus ja tegevused teineteist täiendavad, mitte dubleerivad.