Skip to content
Vaegnägijatele

Uudne tehnoloogia vähendab koormust Tartu linna reoveesüsteemile

A. Le Coqi viimaste aastate suurim roheinvesteering – tehnoloogilise pesuvee käitluse süsteem – vähendab oluliselt tehase keskkonnajalajälge. Selle uudse süsteemiga on joogitööstus kestliku ning keskkonnahoidlike valikute tegemises suunanäitajaks joogi- ja toiduainetööstuses laiemalt. 

Uus pesuvee käitluse süsteemi ehitus lõpetati tänavu augusti lõpus. Selle kasutusse võtmine võimaldab joogitööstusel nutikalt toota oma heitveest biogaasi ja samal ajal vähendada linna kanalisatsiooni suunatava heitvee reostuskoormust kuni 80 protsenti. Koos uudse süsteemiga rajati tehase territooriumile ka lahkvoolne kanalisatsioon, mis tähendab, et pesu-, olme- ja sadevesi suunatakse eraldi torudesse. See võimaldab suunata sadevee otse linna kollektorisse, kus on selle ainuõige koht.

Energiakriisi kontekstis valmis investeering joogitööstuse jaoks väga õigel ajal. Valminud süsteemi abil on plaan katta kuni 15 protsenti kogu tehase soojusenergiavajadusest. Sellega väheneb nii maagaasi tarbimine kui ka ettevõtte süsiniku jalajälg.

Ettevõte pingutab järjepidevalt selle nimel, et tuvastada ja lahendada kitsaskohti ning säästa ressursse.

Reet Utsu

Eesti toidutööstuses kasutatakse sarnast biogaasi tootmise tehnoloogiat veel Salutaguse pärmitehases ja Estoveri piimatööstuses. A. Le Coq on esimene toiduettevõte, mille nutika pesuvee käitlussüsteemi väljavool on ühendatud linna ühiskanalisatsiooni süsteemi. Ettevõtte tehnoloogiline pesuveekäitluse süsteem töötab kui kohtpuhasti, selle lahendus on kompaktne, täisautomaatne ja integreeritud olemasolevate tootmisüksuste juhtimise ning jälgimise süsteemi.

Kuidas saab pesuveest energia? Esimeses etapis  eraldatakse tootmises tekkinud heitveest  settiv mass, mis saadetakse ringmajanduse partnerile Ilmatsalu biogaasijaamale biometaani tootmiseks. Alles jäänud lahustunud orgaanikast toodetakse anaeroobses kääritis kohapeal ettevõtte enda tarbeks biogaasi. Nende tegevuste tulemusena vähendatakse oluliselt koormust Tartu linna reoveesüsteemile.

Roheline mõtteviis eeskujuks

Projekti sisu – väärindada tootmises tekkivat pesuvett nii, et selles leiduvast orgaanikast saab energiaallikas – kannab ka laiemat keskkonnahoidlikku sõnumit, millega ettevõte on omas valdkonnas teerajaja. Tehnoloogilise pesuvee käitluse süsteemi valmimine on üks osa A. Le Coqi keskkonnalubadusest muuta maailm paremaks ja puhtamaks paigaks. Joogitööstus on seadnud endale eesmärgiks vähendada süsinikujalajälge ning investeerinud viimastel aastatel 5 miljonit eurot just sellest põhimõttest lähtuvalt.

„Ettevõte pingutab järjepidevalt selle nimel, et tuvastada ja lahendada kitsaskohti ning säästa ressursse,“ ütleb KIKi ressursitõhususe projektikoordinaator Reet Utsu. „Ringmajanduse põhimõtetele tuginev tootmise võti seisnebki just järjepidevuses. See on vajalik selleks, et jätkata seatud rohehüpet toetavate sihtide seadmist ka tulevikus,“ lisab Utsu.

Ettevõtte eesmärk on asendada ühes aastas umbes 184 930 kuupmeetrit maagaasi kohapeal toodetud biogaasiga ja vähendada reovee hulka suunatava tootmisjääkide osa kuni 80 protsenti. Kõikide nende tegevuste tulemusena väheneb A. Le Coqi aastane süsinikujalajälg võrreldes 2020. aastaga üle 8000 tonni aastas.

Kokku investeeris ettevõte tehnoloogilisse pesuvee käitluse süsteemi üle kolme miljoni euro, millest  1,1 oli Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus läbi KIKi ressursitõhususe toetuse.

  • KIK on Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest toetanud 182 ettevõtte ressursitõhusat investeeringut 67 miljoni euroga.
  • Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastust on peatselt toetust saamas tööstusettevõtted kogusummas üle 23 miljoni euro. Ettevõtted ootavad rahastusotsuseid.
  • Loodetavasti juba 2023. aastal avaneb Euroopa Liidu vahenditest uus 34,5 miljoni eurone toetus tööstus- ja teenindussektori ressursitõhususe tõstmiseks.

A.LeCoq

 

Tekst: Kristina Traks
Foto: Jaak Jänes