Skip to content
Vaegnägijatele

Veel jõuab küsida toetust looduskaitseliste piirangute hüvitamiseks

Toetus/taotlusvoor
Haanimaa Foto: Andres Orula

Kuni 2. maini saab KIKist taotleda toetust looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu hüvitamiseks Natura 2000 erametsamaal ja väljaspool.

Enam ei ole KIKil võimalik ka hilinenud taotlusi vastu võtta, seega tasub kindlasti vältida taotluse esitamise viimasele minutile jätmist.

Uuendusena laieneb toetus nüüd rohkematele kaitsealustele aladele ja piiranguvööndi metsaelupaikadele. Taotluste esitamine toimub läbi e-PRIA portaali. 

Nii taotlemine kui ka peamised tingimused on analoogsed varasemate aastatega. Mõlema meetme toetusõiguslikud alad saab jätkuvalt näidata e-PRIAs ühes ja samas taotluses ning kahte eraldi taotlust klient esitama ei pea. Oluline on meeles pidada, et taotlus piirangute hüvitamiseks tuleb esitada igal aastal uuesti.

Natura 2000 võrgustiku alade toetuse eelarve on 6,2 miljonit eurot, väljaspool Natura 2000 alade puhul rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused.

Hüvitise suurus on 134 eurot Natura sihtkaitsevööndis, Natura piiranguvööndis asuvas või hoiualal asuvas metsaelupaigas, Natura sihtkaitsevööndiks projekteeritaval alal või väljaspool Natura ala sihtkaitsevööndis ning kuni 60 eurot Natura alal piiranguvööndis või hoiualal, kus ei asu metsaelupaik ning piiranguvööndiks või hoiualaks projekteeritaval alal.

Uuendusena on aladel, kus majandustegevus on reeglina keelatud, suurenenud hüvitise määr 134 euroni hektari kohta. Samuti on kõrgema määraga alade sekka nüüd arvatud Natura piiranguvööndis või hoiualal asuvad metsaelupaigad ning Natura alal sihtkaitsevööndiks projekteeritavad alad.

Ka tänavu aitavad toetustaotluste täitmisel taotlejaid kohalikud metsaühistud üle Eesti. Seega saavad kõik Natura metsa toetuse taotlejad, kellel ei ole endal arvutit või kes ei tunne ennast digimaailmas koduselt, pöörduda abi saamiseks taotlusperioodi jooksul oma piirkondliku metsaühistu poole ja leppida kokku nõustamiseks sobiva aja. Taotlejaid aidatakse ka KIKi Tallinna kontoris (teisipäeviti ja neljapäeviti kell 10-16).

2023. aastal toetusõiguslike Natura alade ja neist väljapoole jäävate eraomandis olevate metsaaladega saab tutvuda Maa-ameti geoportaali Erametsatoetuste kaardirakenduses. Hüvitiste taotlemisel aluseks olevad metsaalad on kantud 2023. aastal toetusõiguslike aladena Eesti looduse infosüsteemi (EELIS). Kaardikihi koostamise aluseks on looduskaitseliste piirangutega alad, sh metsaelupaigad, mis on EELISesse kantud kuni 20.02.2023 seisuga.

Keskkonnaameti poolt 2022-2023. a inventeeritud metsaelupaikade muudatusi on arvukalt kantud EELISesse ka pärast 20.02.2023. Keskkonnaameti poolt tellitud inventeerimised jätkuvad ja sellest tulenevalt korrastatakse kaardikihte jooksvalt ka edaspidi. EELISesse kantud metsaelupaikade seisu näeb sisse logituna metsaportaalis. Jooksvad muudatused ei kajastu aga automaatselt e-PRIAs ja Maa-ameti kaardirakenduses, kuna toetusõiguslike metsalaade kaardi loomine on mitme asutuse koostöös sündiv aeganõudev protsess. KIK võtab kuni taotlusperioodi lõpuni Natura metsaelupaikade ja kaitse-eeskirjade muutustest tulenevad toetusõigusliku metsamaa muudatused esitatud taotluste osas arvesse sama aasta taotluses.

Kaart Maa-ameti kaardirakenduses uuendatakse hiljemalt 31. maiks.

Kui hüvitise saamise nõuetele vastav metsaala on maaomaniku hinnangul kaardilt puudu või vajab muutmist, tuleb esitada avaldus KIKile hiljemalt 31. detsembriks. Sel juhul arvestatakse avaldusega järgmise aasta kaardi loomisel.

Taotlejal on õigus tänavuse taotlusperioodi jooksul KIKile esitatud toetustaotluse osas esitada muudatusi metsamaa ja selle piiride kohta (nt lisada või eemaldada alasid) kuni 15. juunini 2023.

Täpsema info toetuse taotlemise tingimuste kohta leiab erametsaportaalist toetuse lehelt. Lisainfot hüvitise kohta saab küsida KIKi metsaosakonnast e-posti aadressil [email protected] või telefonidel 5668 3263 ja 5683 3428.

 

Alates 1. jaanuarist 2023 ühinesid Erametsakeskus ja Keskkonnainvesteeringute Keskus. Erametsakeskus jätkab oma senist tööd Keskkonnainvesteeringute Keskuse metsaosakonnana.

Kontakt