Skip to content
Vaegnägijatele

Valminud on Vinni, Pajusti, Kakumäe ja Viru-Jaagupi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimistööd

Valminud projekt
Foto: KIK

KIKi keskkonnaprogrammist rahastati 2020. aastal Vinni, Pajusti, Kakumäe ja Viru-Jaagupi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekti.

Piirkondliku vee-ettevõte AS Emajõe Veevärk ja töövõtja AS Viimsi Keevituse vahel sõlmiti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste projekteerimist-ehitustööde töövõtuleping 2020. aasta sügisel. Töövõtja poolt rajati üle 15 kilomeetri ühisveevärgitorustikke ja ligi 16 km ühiskanalisatsioonitorustikke, mille tulemusel saavad nelja asula vee-ettevõtte kliendid oma joogivee Vinni regionaalsest joogiveepuhastist ning reovesi suunatakse Vinni regionaalsesse reoveepuhastisse. Vinni regionaalne joogiveepuhasti projekteerimis-ehitustööd rahastati samast KIK projektist ja töid teostas AS Schöttli Keskkonnatehnika. Vinni regionaalse reoveepuhasti projekteerimis-ehitustöid teostas AS Viimsi Keevitus. Eelkirjeldatud rajatised teenindavad ca 1800 inimest.

Tegu suurima ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni projektiga, mida KIK on siseriiklikest vahenditest toetanud.

Kai Eisenberg

Projekti tulemusel juhitakse uuest regionaalsest joogiveepuhastist ühisveevärgi kaudu vee-ettevõtte klientidele nõuetekohast kvaliteetset joogivett ning piirkonnast, mis paikneb nõrgalt kaitstud ja osaliselt kaitsmata põhjaveega aladel, saab ühiskanalisatsioonist läbi uue regionaalse reoveepuhasti loodusesse juhitud nõuetele vastav heitvesi. Lisaks eelkirjeldatule rajati projekti käigus 18 kinnistule ühisveevärgiga liitumise võimalus ja 49 kinnistule ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus, kus varasemalt liitumine ühisveevärgiga ja -kanalisatsiooniga puudus. „Tänu Emajõe Veevärgi eestvedamisele on puhta joogivee ja nõuetele vastava reoveekäitluse saanud 1800 inimest. Vinni valla elanike koguarvust on see arvestatav osa," sõnas KIKi elurikkuse ja kliima valdkonnajuht Kai Eisenbergi.

Vinni, Pajusti, Kakumäe ja Viru-Jaagupi piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise projekti rahastajad on Keskkonnainvesteeringute Keskus, Vinni Vallavalitsus ja AS Emajõe Veevärk. Projekti kogumaksumus on üle 4 miljon euro, millest KIK toetuse oli ca 2,75 miljonit eurot, Vinni Vallavalitsuse panus ca 1,28 miljonit eurot ja AS Emajõe Veevärgi panuseks kujunes 88 tuhat eurot. Eisenbergi sõnul on tegu suurima ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni projektiga, mida Keskkonnainvesteeringute Keskus on siseriiklikest vahenditest toetanud.

 

Kontakt