Skip to content
Vaegnägijatele

Too keskkonna- ja kliimarahad Eestisse! LIFE programm on taas avatud

KIKi elluviidav projekt

Eesti asutused on taas oodatud toetust taotlema üleeuroopalisest LIFE programmist keskkonna-, looduskaitse- ja kliimaprojektide elluviimiseks. Sellel aastal läheb jagamisele 611 miljonit eurot.  

KIKi LIFE projektijuht Gady Künnapuu selgitab, et LIFE toetuse abil on Eestis võimalik ellu viia mahukamaid ja suurema mõjuga projekte, kui riigisisesed toetused seda võimaldavad. „Kliimamuutuste pidurdamine ja looduse hoidmine eeldab üha enam innovatsiooni ja ambitsioonikust, kuid samas ka realistlikkust – just sellise mõtteviisiga projekte LIFE programm ootabki.“

Künnapuu lisab, et Eesti projektidel on seni LIFE programmist toetust küsides hästi läinud, seega ei tasu karta konkureerimist teiste Euroopa Liidu riikidega. „Väikese ja paindliku riigina on Eestil võimalik palju võita ja olla eeskujuks,“ lisab ta.  

LIFE programmist saavad toetust taotleda Euroopa Liidus registreeritud MTÜ-d, äriühingud, ülikoolid ja avalik-õiguslikud asutused. Füüsilisest isikust ettevõtjad toetust taotleda ei saa. 

Toetust on võimalik küsida looduse ja bioloogilise mitmekesisuse, ringmajanduse ja elukvaliteedi, kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise ning puhtale energiale ülemineku valdkondades. LIFE programmist ei toetata suuremahulise taristu ehitamist ja teadusuuringuid ning see pole mõeldud ka maaelu ja regionaalarengu toetamiseks. Projektide toetusmäär on olenevalt valdkonnast 60-95%. 

Kliimamuutuste pidurdamine ja looduse hoidmine eeldab üha enam innovatsiooni ja ambitsioonikust, kuid samas ka realistlikkust – just sellise mõtteviisiga projekte LIFE programm ootabki

Gady Künnapuu, AwaRaEst LIFE 2 projektijuht

2023. aasta taotlusvoorude tähtajad: 

  • Looduskaitseprojektid: 18. aprill – 6. september 2023  
  • Ringmajanduse ja elukvaliteedi projektid: 18. aprill – 6. september 2023 
  • Kliimaprojektid: 18. aprill – 21. september 2023 
  • Puhtale energiale ülemineku projektid: 11. mai – 16. november 2023 
  • Tehnilise abi projektid: 2. mai 7. september 2023  

Taotlusvooru eestikeelne infopäev toimub veebis 29. mail 2023. Lisainfo LIFE programmi ja infopäeva kohta LIFE programmi eestikeelsel kodulehel või CINEA ingliskeelsel kodulehel.  

LIFE programmi abil rahastatakse keskkonna- ja kliimaprojekte juba üle 30 aasta. Taotlemist vahendab Euroopa kliima-, infrastruktuuri- ja keskkonnaküsimuste rakendusamet (CINEA) ning taotlused esitatakse läbi E-toetuste süsteemi otse Euroopa Komisjonile. 

Keskkonnaministeerium ja KIK aitavad muuta LIFE programmi nähtavamaks, tõsta taotlejate teadlikkust projekti võimalustest, aidata parandada projektitaotluste kvaliteeti ning leida sobivaid partnereid.  

Lisainfo: AwaRaEst LIFE 2 projektijuhid Gady Künnapuu ([email protected], 6 274 126) ja
Triin Kommer ([email protected], 56 905
299)
.

Kontakt