Skip to content
Vaegnägijatele

Pirita tee äärne rannaala saab vetikatest puhtaks

KIKi elluviidav projekt
Vetikate koristamine Foto: KIK

KIK kuulutas välja hanke leidmaks töö tegija, kes puhastaks Tallinnas Pirita tee ääres rannaala vetikatest.

KIKi projektijuht Maarja Küttä selgitab, et randa ja veepiirile kuhjuvate vetikate lagunemisega kaasneb ebameeldiv lõhn, mis omakorda vähendab linlastele olulise vaba aja veetmise koha väärtust. „Seetõttu on oluline, et leiaksime kiiresti tööde tegija, kes on valmis puhastustöid tegema nii rannaalalt kui ka veest, et tallinlased ja selle külalised saaksid suvel mõnusasti mere ääres aega veeta.“

Vetikate kuhjumise põhjuseks on Tallinna lahe eutrofeerumine ning Pirita jõe veega merre kanduvad toitained. Samuti Tallinna lahte juhitavad toitained ja mikroobiderohked sademeveed. Paraku lihtne lahendus probleemile puudub, seetõttu on hetkel kõige efektiivsem viis lahtine vetikas eemaldada. 

Randa ja veepiirile kuhjuvate vetikate lagunemisega kaasneb ebameeldiv lõhn, mis omakorda vähendab linlastele olulise vaba aja veetmise koha väärtust.

KIKi projektijuht Maarja Küttä

Vetikate koristustöid tuleb teha vastavalt vajadusele 1-3 korda perioodil juuli kuni september 2023. Täpsem tööde piirkond on ca 2-kilomeetrisel lõigul Pikksilma tänavast Maarjamäe lossini. Vetikaid tuleb korjata nii rannast kui ka veest, samuti peab eemaldama vetikamattide peal ja sees olev prügi. Kokku kogutud vetikad ja muud jäätmed tuleb käidelda vastavalt kehtivatele jäätmekäitluse nõuetele või võimalusel kasutada biogaasi tootmiseks.

Hanke viitenumber Riigihangete registris on 266302 ning pakkumuse esitamise tähtaeg 27. juuni 2023.

KIK veab projekti Kliimaministeeriumi tellimusel.
 

Tööde piirkonna kaart
Tööde piirkonna kaart. Allikas: Maa-ameti kaardirakendus

 

Kontakt
Kati Raudsaar

Kati Raudsaar

Pressiinfo

Hankedokumendid Riigihangete registris