Skip to content
Vaegnägijatele

Metsaandmete talgud: kuidas andmeid paremini väärindada?

KIKi elluviidav projekt
Elurikkus Foto: Andres Orula

Täna kell 10 kogunevad Tallinnas metsaandmete talguteks teadus- ja riigiasutused, ettevõtted ning kolmanda sektori esindajad, kelle tegevus on seotud metsaandmetega. Talgutel saab ülevaate riigi andmekogudest, teadusasutuste käimasolevatest arendustest ning metsaandmete kasutajate vajadustest, et üheskoos leida uusi viise andmete ja nende kättesaadavuse parandamiseks. 

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) koostöös Kliimaministeeriumiga on talgutele kutsunud nii riigiasutused, kes tegelevad metsaandmete kogumise ja haldamisega, kui ka andmete kasutajad. Talgutega soovitakse parandada metsandusandmete läbipaistvust ja usaldusväärsust ning aidata kaasa uuenduslike lahenduste väljapakkumisele metsanduse valdkonnas.    

„Kvaliteetne andmestik on oluline nii selleks, et jõuda ühiskondliku kokkuleppeni metsanduspoliitika põhialustes, kuid laiemalt selleks, et paremini väärindada puitu kui ülimalt olulist toorainet“, selgitas Kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets. „Teine väga oluline suund on innovatsioon. Kui suudame ära kaardistada meie ettevõtete andmevajadused ja huvid, saame koos astuda järgmisi samme, et leida uusi viise, kuidas kvaliteetsete andmestike abil valdkonna kitsaskohti lahendada, seda nii Eestis kui rahvusvaheliselt.“ 

Andmete kättesaadavuse parandamine ja väärindamine on oluline etapp rohekiirendi käivitamiseks ja äriarenduse toetamiseks. Kliimaministeerium ja KIK kutsuvad tänavu suvel ellu 300 000 eurose rohekiirendi metsa, mulla, elurikkuse ja maakasutuse valdkonna iduettevõtete tark- ja riistvaraliseks tehnoloogiaarenduseks, mis aitavad kaasa kliimamuutuste leevenemisele või nende mõjudega kohanemisele.  

„Tänane talgupäev toob kokku metsasektori turuosalised ning see on hea võimalus, et saada ülevaade metsanduse andme- ja tehnoloogiavajadustest, aga ka potentsiaalidest. Just valdkonna teravamad probleemkohad, aga ka kasutamata võimalused on sisendiks suvel käivituvas arengukiirendis osalevatele iduettevõtetele,“ rõhutas KIKi arengu- ja koostöökoja juht Helen Sulg. „Metsandussektor pakub rikkalikku andmepagasit, mis ulatub metsa ökosüsteemi kirjeldavatest andmestikest kuni metsa majanduslike näitajateni. Kiirendiga saame luua soodsa kasvupinnase ning anda vajalikku tuge, et selliste andmete baasil luua uusi innovaatilisi tooteid ja teenuseid.” 

Loodava metsanduse arengukiirendi peamine eesmärk on leida uuenduslikke lahendusi metsandusvaldkonna väljakutsetele, mis hõlmavad mitte ainult metsatöid, vaid kogu sektorit alates metsa istutamisest kuni puidu väärindamiseni. 

Kontakt

Pressikontakt