Skip to content
Vaegnägijatele

Kuni 28. detsembrini saab KIKile esitada metsameetme toetuse taotlusi

Toetus/taotlusvoor
Talvine mets Haanjamaal Foto: Andres Orula

Metsameetmest toetatakse hooldusraiet noores puistus, erinevate kahjustuste ennetamist metsas ja loodusõnnetuse või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamist. Taotlusi saab esitada 11. detsembrist kuni 28. detsembrini e-PRIA vahendusel. Toetust saavad taotleda metsaühistud, mikoettevõtjad (sh FIE-d) ja füüsilised isikud. 

Eestis on üle 100 000 erametsaomaniku ning pea pool Eesti metsamaast kuulub eraomandusse. Metsameetme toetus aitab metsaomanikel teha tulevikumetsade kasvatamisel olulisi tegevusi, millest saavad suuremat kasu alles järgmised põlvkonnad. KIKi metsaosakonna juhi Gunnar Reinapu sõnul on noorte metsade hooldus sageli kulukas, kuid pikas plaanis vajalik nii metsale, kui ka kasulik kogu ühiskonnale. „Noorte metsade õigeaegne hooldamine võimaldab ennetada looduslikku väljalangemist ja samal ajal võtta looduslikus konkurentsis alla jäävad puud kasutusse energeetikas välismaiste fossiilsete kütuste asemel. Korralikult hooldatud mets toodab tulevikus kvaliteetsemat puitu, mida saab väärindada pikaajaliselt süsinikku siduvateks kestvustoodeteks. Nii saame metsa kvaliteetsemalt majandada ja ühtlasi aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele,“ selgitas Reinapu. 

Eestis on üle 100 000 erametsaomaniku ning pea pool Eesti metsamaast kuulub eraomandusse. Metsameetme toetus aitab metsaomanikel teha tulevikumetsade kasvatamisel olulisi tegevusi, millest saavad suuremat kasu alles järgmised põlvkonnad. 

KIKI metsaosakonna juht Gunnar Reinapu

Vooru eelarve on 1,4 miljonit eurot. Sellest 1,2 miljonit eurot on mõeldud hooldusraieks, 160 000 eurot kahjustatud metsa uuendamiseks ja 40 000 eurot metsakahjustuste ennetamiseks. 

KIKi metsaosakonna toetuste üksuse juht Piia Kiivramees juhib tähelepanu, et kuna sel aastal algab uus programmiperiood, siis on mõnevõrra muutunud ka metsameetmest toetatavad tegevused ja mõningad taotlemise tingimused. „Metsameetme toetuse taotluse saab iga metsaomanik esitada e-PRIA kaudu ise, kuid abi saamiseks on võimalik pöörduda ka endale sobiliku metsaühistu poole. Metsaühistute spetsialistid aitavad nii toetuse taotluse vormistamisel ja esitamisel, kui ka vajadusel metsatööde korraldamisel,“ lisas Kiivramees.  

Tööde tegemisega võib alustada järgmisel päeval pärast taotluse esitamist. Loodusõnnetuses või tulekahjus kahjustada saanud metsa taastamiseks võivad kahjustuse kõrvaldamine, uue metsakultuuri rajamine ja maapinna mineraliseerimine olla tehtud ka taotluse esitamisele vahetult eelnenud kalendriaastal. 

KIK teeb esitatud taotluste kohta otsused hiljemalt 21.05.2024. Toetus makstakse välja pärast tööde tegemist ja nende kohta dokumentide esitamist. 

Toetuse tingimustega saab täpsemalt tutvuda Erametsaportaalis www.eramets.ee/metsameede

 

Metsameetmest toetatakse: 

 • Hooldusraiet kuni 30-aastases puistus 
 • Metsakahjustuste ennetamist 
 • männikärsaka või juurepessu tõrjevahendi, sh vahatatud taime soetamine ja kasutamine 
 • repellendi soetamine ja kasutamine 
 • tüvekaitsmete ja ladvakaitsmete soetamine ja kasutamine 
 • aia ostmine ja paigaldamine 
 • Loodusõnnetuses või tulekahjus kahjustada saanud metsa uuendamist 
 • kahjustuse kõrvaldamine 
 • metsakultuuri rajamine 
 • maapinna mineraliseerimine looduslikule uuendusele kaasaaitamiseks või metsakultuuri rajamiseks 
 • metsauuenduse hooldamine 

 

Pikemalt saab sellest aastast kehtima hakkavate muudatuste kohta lugeda siit.

Kontakt
Toetuse info