Skip to content
Vaegnägijatele

Kohalikud omavalitsused saavad toetust kliimakavade koostamiseks ning elurikkuse suurendamiseks

Toetus/taotlusvoor
looduspõhine lahendus linnas Foto: KIKi töötaja Aivi Allikmets

KIK avas toetuse kohalikele omavalitsustele, et toetada kliima- ja energiaeesmärkide saavutamist ja suurendada vastupanuvõimet kliimamuutustele. Toetust saab kohalike energia- ja kliimakavade koostamiseks, kliimamuutustega kohanemise ja elurikkuse suurendamise tegevusteks ning rohestamiskavadeks. 

„Taolised kohalikud energia- ja kliimakavad on kohalikele omavalitsustele nagu kompass rohereformi elluviimisel,” sõnas kliimaminister Kristen Michal. „Tegu on olulise lähteallikaga kliima- ja energiavaldkonna suunamiseks ja planeerimiseks.”

KIKi kliimaeksperdi Reeli Jakobi sõnul aitab avanev toetus omavalitsustel kujundada elukeskkond kliimakindlamaks ja elurikkamaks. „Toetuse abil seavad omavalitsused kliima- ja energiaeesmärgid ja panevad paika konkreetse tegevusplaani kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks ja kliimamuutuste mõjuga kohanemiseks. Üle 10 000 elanikuga linnades aitab toetus suurendada looduslikku mitmekesisust ning parandada liikide ja elupaikade seisundit ehk tuua loodus tagasi linna. Lisaks toetab elurikas linn elanike füüsilist ja vaimset heaolu ning meelitab ligi ka erinevaid roheinvesteeringuid kohaliku elu arendamiseks,“ lisas Jakobi. 

Toetust saab küsida järgmisteks tegevusteks: 

  • Kohaliku energia- ja kliimakava koostamiseks, uuendamiseks ja kliimamuutuste alaseks teavituseks saavad toetust taotleda kõik kohalikud omavalitsused, aga ka omavalitsusliidud ja maakondlikud arendusorganisatsioonid. 

  • Kohaliku energia- ja kliimakava alusel planeeritud kliimamuutustega kohanemise tegevuseks, nagu rohekatuse või -seina rajamine ja kliimariskide ning soojussaare efekti leevendava looduslähedase lahenduse loomiseks saab toetust taotleda linnalise või väikelinnalise piirkonnaga kohalik omavalitsus või omavalitsusliit. 

  • Üle 10 000 elanikuga linnale (Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve, Viljandi, Maardu, Rakvere, Kuressaare, Sillamäe, Valga, Võru, Jõhvi, Keila) rohestamiskava koostamiseks ja teavituseks saab toetust taotleda kohalik omavalitsus, aga ka omavalitsusliit ja maakondlik arendusorganisatsioon. 

  • Rohestamiskava alusel planeeritud elurikkuse suurendamise projekti elluviimiseks saab toetust taotleda üle 10 000 elanikuga linn kui omavalitsusüksus, aga ka omavalitsusliit. 

Toetus aitab suurendada looduslikku mitmekesisust ning tuua loodus tagasi linna. Elurikas linn toetab omakorda elanike füüsilist ja vaimset heaolu ning meelitab ligi ka roheinvesteeringuid kohaliku elu arendamiseks

Reeli Jakobi, KIKi kliimaekspert

Taotlusvooru eelarve on 4,5 miljonit, millest 3,25 miljonit on ette nähtud energia- ja kliimakavade koostamiseks ja elluviimiseks ning 1,27 miljonit eurot suuremate linnade rohestamiskavade koostamiseks ja elurikkuse suurendamise projektide elluviimiseks. Mõlema meetme puhul on ühe projekti maksumus kuni 200 000 eurot.

Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonna kaudu alates 10. maist 2024 kuni eelarve täitumiseni. Taotlusvooru tingimusi tutvustav infopäev toimub 24. mail kell 10.00–12.00 veebis. Lisainfot toetuse ja infopäeva kohta leiab KIKi kodulehelt.  

Eestis on energia- ja kliimakavad olemas ligi 50 kohalikul omavalitsusel. KIK on varasemalt Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi toel toetanud kohalike energia- ja kliimakavade koostamist ja nende elluviimist ligi 3,3 miljoni euroga. Toetust saanud projektidega saab tutvuda KIKi kodulehel

Toetusraha tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest, toetuse töötas välja Kliimaministeerium koos Keskkonnainvesteeringute Keskusega. 

Kontakt

Pressikontakt

Toetuse info