Skip to content
Vaegnägijatele

KIKi Tallinna ja Tartu kontoritel on Rohelise Kontori tunnistus!

KIK kui asutus
KIKi ja EKJA esindaja koos KIKI tunnistustega kontoris Foto: KIK

Keskkonnainvesteeringute Keskus töötab selle nimel, et majandus ja loodus oleksid tasakaalus, seda nii toetuste jagamisel kui KIKi projektide ellu viimisel. Sama põhimõtet oleme alati silmas pidanud ka enda kontorielu korraldamisel. Tänu sellele tunnistas Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon meie Tallinna ja Tartu kontorid Rohelise Kontori tunnistuse vääriliseks! 

Rohekontori tiimi juhi Katrin Valma sõnul oli tunnistust vastu võttes rõõm EKJA esindajalt kuulda, et KIKi taotlus oli kui koond erinevates taotlustes loetud parimatest praktikatest. „Oleme enda tegevuses alati püüdnud leida parimaid lahendusi keskkonnale, pakkudes samas töötajatele toetavat töökeskkonda. Tunnistuse taotlemisel saime enda tegevused süstematiseerida ning läbi mõelda, mida saaksime veelgi paremini teha.”

Rohekontori taotluse keskmes olid süstemaatilised tegevused, nagu keskkonnategevuskava, CO2 jalajälje pidev mõõtmine, prügitekke mõõtmine, keskkonnahoidlikke hankeid arvestav hankekord, riskianalüüs jne.

Olulisel kohal on ka tegevused, mis teevad kontorielu keslikumaks ja tõstavad KIKlaste teadlikkust: 

  • Meie koolitustesari „Ekspert Eetris“ on sel aastal suunatud keskkonnateemadele. 2024. aastal toimuvad ka rohemüksamised, fookuses on transpordi teema.
  • Koostasime organisatsioonile digiprügi juhendi ja 2 korda aastas toimub meil suurem üleskutse digiprügi koristamiseks.
  • Kontoris tarbime Fairtrade märgisega kohvi ja teed, võimalusel eelistame ka kodumaiseid taimeteesid.
  • Üritusi korraldame keskkonnahoidu silmas pidades ja enne üritusi teavitame alati töötajaid siseveebis ja e-kirja teel kuidas keskkonnahoidlikult käituda.
  • Sünnipäevadeks, tööjuubeliteks ja muudeks tähtpäevadeks oleme loobunud lõikelillede tellimisest, et vähendada sotsiaalset ja keskkonnamõju.
  • Töötajatele mõeldud koolitussarja „Inspiratsioonihommik“ fookuses on olnud muuhulgas vaimne tervis. 
  • Kuulume „Annetame aega“ võrgustikku, mille eesmärk on anda töötajatele aastas vähemalt üks tasustatud vaba päev heategevuseks.

Järgmine rohekontorite ülevaatus toimub 2027. aasta aprillis.

Kontakt