Skip to content
Vaegnägijatele

KIKi 2023. aasta numbrites ja sõnas

KIK kui asutus
KIK majandusaasta aruande kaanepilt - rohekal taustal kõrrel istuv linnuke Foto: Mait Hendrikson

KIKi nõukogu kinnitas 26. märtsil KIKi 2023. aasta majandusaasta aruande. Eelmise aasta olulised märksõnad olid liitumine Erametsakeskusega, EL rahastusperioodi lõpp ning KIKile mitme olulise sertifikaadi omistamine.

KIK juhataja Andrus Treier kirjutab aastaraamatu eessõnas, et aasta 2023 oli KIKi jaoks tegus ja saavutusterohke. „Kõik seatud eesmärgid said täidetud, mitu pikaajaliselt olulist tegevust jõudis tulemuseni ja organisatsioon tervikuna toimib hästi. Viimase kinnituseks on küsitluste põhjal selgunud nii klientide, partnerite kui ka töötajate kõrge rahulolu asutuse tegevusega.“  

„2023. aasta alguses liideti KIKiga SA Erametsakeskus, mille tulemusena lisandus kolmele senisele tegevusvaldkonnale erametsanduse toetamine ja arendamine. Töötajate arv suurenes ühinemisel 90 inimeseni ning kordades kasvas rahastatud taotluste arv, ulatudes sel aastal ligi 8000 toetatud projektini,“ lisas Treier.

Teise olulise teemana toob juhataja välja EL rahastusperioodi lõpu: „Olulise verstapostina lõppes struktuurifondide periood 2014–2020, millega seoses tuli hiljemalt aasta lõpuks esitada kõik lõppenud perioodi projektide maksetaotlused. Vaatamata kasvanud mahule menetleti kõik taotlused asjakohaselt ja vaid üksikud projektid ei jõudnud soovitud lõpptulemusteni.“

Andrus Treier rõhutab ka vastustund­liku ettevõtluse kuldtaseme kvaliteedimärgise ja infoturbesertifikaadi ISO 27001 omistamist pika ja põhjaliku ettevalmistuse järel. „Tunnistused näitavad, et KIKi tegevus on keskkonna-, sotsiaalses ja juhtimisaspektis korraldatud kooskõlas parimate tavadega ning täielikult paberivaba organisatsioonina vastab infosüsteemide juhtimine ja turvalisus kõrgetele rahvusvahelistele standar­ditele.“

Kõik seatud eesmärgid said täidetud, mitu pikaajaliselt olulist tegevust jõudis tulemuseni ja organisatsioon tervikuna toimib hästi.

Andrus Treier, KIKi juhataja

KIKi aasta 2023 arvudes

  • Maksime keskkonnaprojektide elluviimiseks välja 153,1 miljonit eurot. 
  • Meile esitati 8487 taotlust, rahastasime 7930 ja lõppes 8160 projekti.
  • Avasime 41 taotlusvooru. 
  • KIKi portfellis oli 64 toetusmeedet. 
  • KIKi tegevuskulud koos projektidega on 5,9 miljonit eurot. Efektiivsus 3,4% ning teenitud finantstulu 0,65 miljonit eurot. 
  • Abikõlbmatute kulude osakaal moodustas 1,43% auditeeritud kogukuludest. 
  • Oleme oluliste osapoolte jaoks tegus ja asjatundlik partner. Seda kinnitavad rahuloluküsitluste tulemused. Klientide rahulolumäär (NPS) on 73% ning ministeeriumite rahulolu KIKi tööga 98%. 
  • Üha enam viime vajalikke projekte ka ise ellu. Eelmisel aastal viisime ellu 19 projekti.  
  • Korraldasime 19 seminari, konverentsi, kaasamisüritust või infopäeva. Kirjutasime 49 artiklit, sh 7 arvamuslugu. Meediakajastusi saime 1822. 
  • Hakkasime mõõtma KIKi meetmete mõju kliimamuutuste vähendamisse. Saime teada, et aastatel 2016 - 2022 panustas heitmete vähendamisse 412 KIKi toetatud projekti, mille tulemusena vähenes süsinikuheide seni esitatud aruannete põhjal enam kui 218 000 tonni.

Vaata täpsemalt KIKi aasta kokkuvõttest, millega eelmisel aastal hakkama saime ja kuidas homse hoidmisesse panustasime. 

Varasemate aastate kokkuvõtted leiad siit

Kontakt