Skip to content
Vaegnägijatele

KIKi 2022. aasta numbrites ja sõnas

KIK kui asutus
Majandusaasta aruanne 2022 Foto: Tõnn Tuvikene

KIKi nõukogu kinnitas 29. märtsil KIKi 2022. aasta majandusaasta aruande, millega saavad nüüd kõik huvilised tutvuda. Eelmise aasta olulised märksõnad olid uue rahastusperioodi ettevalmistus ja eelmise lõpetamine, samuti ettevalmistused Erametsakeskusega liitumiseks. 

Olime aastaeesmärkide täitmisel edukad:

 • Maksime keskkonnaprojektide elluviimiseks välja 244 miljonit eurot. Millest välisvahendid moodustasid 64 miljonit, keskkonnaprogramm 16 miljonit ning energiahindade hüvitamine 164 miljonit eurot. 
 • Meile esitati 1630 taotlust, rahastasime 1610 ja lõppes 1615 projekti.
 • Avasime 22 taotlusvooru. 
 • KIKi portfellis oli 39 toetusmeedet. 
 • KIKi tegevuskulud koos projektidega on 4,4 miljonit eurot. Efektiivsus 1,4% ning teenitud finantstulu 0,46 miljonit eurot. 
 • Abikõlbmatute kulude osakaal moodustas 0,92% auditeeritud kogukuludest. 
 • Oleme oluliste osapoolte jaoks tegus ja asjatundlik partner. Seda kinnitavad rahuloluküsitluste tulemused. Klientide NPS on 72% ning ministeeriumite rahulolu KIKi tööga 92%. 
 • Üha enam viime vajalikke projekte ka ise ellu. Eelmisel aastal viisime ellu 14 projekti.  
 • Korraldasime 37 seminari, konverentsi, kaasamisüritust või infopäeva. Kirjutasime 32 artiklit, sh 6 arvamuslugu. Meediakajastusi saime 1841. 
 • Lõime KIKile jätkusuutlikkuse (ESG) strateegilise raamistiku, et juhtida organisatsiooni kestlikkuse eesmärke arvestades ning kooskõlas sellekohaste heade tavadega.
 • Viisime lõpule ühinemise Erametsakeskusega, mille tulemusel lisandus 1. jaanuaril 2023 KIKi tegevusvaldkondade hulka erametsandus. 

Vaata täpsemalt KIKi aasta kokkuvõttest, millega eelmisel aastal hakkama saime ja kuidas homse hoidmisesse panustasime. 

Varasemate aastate kokkuvõtted leiad KIKi kodulehelt siit. 

Majandusaasta aruanne