Skip to content
Vaegnägijatele

KIKi 2021. aasta numbrites ja sõnas

KIK kui asutus
Majandusaasta aruanne 2021 Foto: KIK

KIKi nõukogu kinnitas 26. aprillil KIKi 2021. aasta majandusaasta aruande, millega saavad nüüd kõik huvilised tutvuda. 

Aasta 2021 oli eriline ja meeldejääv. Keskkonna- ja kliimateemad on muutunud väga oluliseks, kuna vanal viisil jätkata ei saa ning inimesed kõikjal maailmas peavad oma elukorraldust säästvamaks muutma. Ka KIKil on oma selge roll keskkonnaseisundi hoidmises ja parandamises.

  • Olime aastaeesmärkide täitmisel edukad: maksime keskkonnaprojektide elluviimiseks välja 137,7 miljonit eurot.
  • Meile esitati 3220 taotlust, rahastasime 2424 ja lõppes 2779 projekti.
  • Avasime 28 taotlusvooru. Töötasime välja 10 uudset toetusmeedet, mida pole varem ellu viidud. 
  • KIKi tegevuskulud koos projektidega on 3,89 miljonit eurot. Efektiivsus 2,24% ning teenitud finantstulu 0,4 miljonit eurot. 
  • Abikõlbmatute kulude osakaal moodustas 1,47% auditeeritud kgukuludest. 
  • Oleme oluliste osapoolte jaoks tegus ja asjatundlik partner. Seda kinnitavad rahuloluküsitluste tulemused.
  • Töötasime välja KIKi toetusportfellile tervikliku mõõdikute süsteemi. Koostamisel on keskkonnavaldkonna pikaajalise rahastamise põhimõtete kontseptsioon ning rohejalajälje hüvitamise mehhanism.Oleme käivitanud ka KIKis proaktiivsed kliendinõustamised.
  • Üha enam viime vajalikke projekte ka ise ellu. Eelmisel aastal lisandus 7 uut koostööprojekti. 
  • Korraldasime 53 seminari, konverentsi või kaasamisüritust. Kirjutasime 44 artiklit, sh 6 arvamuslugu. Meediakajastusi saime 1981. 
  • Ja kõige olulisem - KIKi tulemuslik tegevus ei oleks võimalik, kui meie töötajatel ei oleks huvi ja soovi areneda ning hoolida klientide käekäigust. Töötajate rahulolu organisatsiooniga on 84%. 

Vaata täpsemalt, millega eelmisel aastal hakkama saime ja kuidas homse hoidmisesse panustasime. 
 

Aasta kokkuvõtte leiad siit

 

Majandusaasta aruanne 2021
Kontakt
Kati Raudsaar

Kati Raudsaar