Skip to content
Vaegnägijatele

KIK toetab 203 soojusmajanduse arengukava valmimist

Rahastusotsus
Soojusmajanduse arengukavad Foto: Pexels

KIK toetas seitsme aasta jooksul poole miljoni euroga 203 soojusmajanduse arengukava valmimist ja kaasajastamist. Soojusmajanduse arengukava alusel luuakse eeldused energia lõpptarbimise vähendamiseks.

KIKi projektikoordinaatori Kristjan Kalda sõnul on soojusmajanduse arengukava aluseks KIKist kaugkütte investeeringuteks toetuse taotlemisel. „Oluline on, et enne kallite investeeringute tegemist on piirkonna pikaajaline tegevuskava analüüsitud ja kokku lepitud. Sel juhul on investeeringud terviksüsteemi mõttes põhjendatud ning loodud eeldused keskkonna- ja tarbijasõbralikule küttele,“ lisab Kalda.

Oluline on, et enne kallite investeeringute tegemist on piirkonna pikaajaline tegevuskava analüüsitud ja kokku lepitud.

Kristjan Kalda

KIK toetas seitsme aasta jooksul 136 kohaliku omavalitsuse projekti, millest luuakse 197 ja uuendatakse kuut soojusmajanduse arengukava. Tänaseks on valminud 194 arengukava ja viimased üheksa arengukava valmivad hiljemalt järgmisel suvel. Soojusmajanduse arengukavad, mis on toetuse abil valminud või valmimas, katavad 201 kaugküttepiirkonda Eestis. Kõikide rahastuse saanud projektidega saab tutvuda siin.

Riigi ja KIKi aastatepikkune järjepidev tegevus on aidanud Eesti soojusmajanduse viia väga kõrgele tasemele. Tänaseks on Eesti Euroopa Liidu riikide seas teisel kohal taastuvenergia allikate kasutamisel soojuse tootmiseks. Uuel rahastusperioodil on kaugkütte investeeringuteks ette nähtud Euroopa Liidu vahenditest 22,5 miljonit eurot ning jätkub soojuse tootmise ja soojustorustike tõhusamaks muutmise toetamine.

Soojusmajanduse arengukavade valmimiseks anti toetust „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” eesmärkide elluviimiseks ning tegevuse „Soojusmajanduse arengukava koostamine” tulemuste saavutamiseks. Toetusraha tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest, meetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. 

Kontakt