Skip to content
Vaegnägijatele

KIK toetab 1,5 miljoni euroga looduskaitse ja metsanduse projekte

Rahastusotsus
Vaade niidule Foto: Kati Raudsaar

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab keskkonnaprogrammist 30 projekti, mis panustavad oluliselt loodushoidu ja jätkusuutlikku metsandusse. Toetatakse teadusuuringute läbiviimist, kaitsealuste liikide uuringuid, talgute ja koolituste korraldamist ning tehnika soetamist.  

Looduskaitse programmist saab toetust 23 projekti, kokku üle 956 000 euro. Neist viisteist arendavad looduskaitset, seitse viivad seda ellu ja üks arendab looduskaitse infrastruktuuri. Metsanduse alal sai rahastuse seitse Eesti Maaülikooli uurimisprojekti pea 560 000 euro ulatuses.

KIK projektikoordinaator Piret Sepa sõnul toetab KIK looduskaitse vallas lindude ja väheuuritud liigirühmade uuringuid. ”Uuringute põhjal antakse soovitusi, kuidas tulevikus kõige paremini looduskaitset korraldada. Toetame ka kaitsealuste liikidega seotud uuringuid, ajalooliste looduslike pühapaikade inventuuri Ida-Saaremaal, loodusteadlikkust tõstvaid koolitusi ning võõrliigi tõrjetöid. Projektide seas on ka loodushoiutööd, puisniitude hooldamiseks vajaliku tehnika soetamine, taristu hooldusega seotud tegevused jms.” 

Eestimaa Looduse Fond sai rahastuse loodustalgute korraldamiseks kevadel, suvel ja sügisel üle Eesti kohtades, kus on looduse hoidmisel ja taastamisel tarvis inimese abikätt. „Aastate jooksul on üle 15 000 talgulise aidanud liike ja hooldanud või taastanud elupaiku, mis annavad võimaluse Eesti elurikkusel säilida. Näiteks kohe lõppeval puisniitudele pühendatud aastal käisid vabatahtlikud üheksat elurikkuse oaasi taastamas ja niitmas nii saartel kui mandril," selgitas Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Silvia Lotman.

Eesti Maaülikooli (EMÜ) metsanduse ja inseneeria instituudi direktor Marek Metslaid tunneb heameelt, et EMÜ metsandusteadlased saavad uurida mitmeid olulisi teemasid. „Uuringud toovad ühiskonnale uusi teadmisi Eesti metsadest, nende kaitsmisest ja uuendamisest. Näiteks on väga oluline leida lahendusi, kuidas meie metsad tuleksid toime kliimamuudatuste negatiivsete mõjudega. Maaülikool on ainus kõrgemat metsandusharidust pakkuv ülikool Eestis. Järjepidevus, uurimisvaldkondade lai ulatus ning tihe rahvusvaheline koostöö on viinud meie metsandusteaduse maailma tippu, keskkonnaprogramm võimaldab meil süvitsi uurida olulisi teemasid Eesti metsade hea käekäigu tagamiseks.“ 

Riiklikust keskkonnaprogrammist rahastatud projekte hakkavad ellu viima ülikoolid, vabaühendused, riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja üks ettevõte. Kõikide projektide nimekirjad on KIK kodulehel: metsanduse projektid ja looduskaitse programmi projektid

Kontakt