Skip to content
Vaegnägijatele

KIK otsib ELWIND meretuulepargi keskkonnamõjude programmi koostajat

KIKi elluviidav projekt
ELWIND kaart Eesti ja Läti


Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kuulutas välja riigihanke, millega otsib Saaremaast edelasse planeeritava meretuulepargi keskkonnamõjude hindamise programmi koostajat. ELWIND projektiga teeb riik kõik vajaminevad uuringud meretuulepargi rajamiseks enne ala enampakkumisele suunamist.

ELWIND projektijuht Tõnn Tuvikese sõnul on Eesti-Läti meretuulepargi eelarendamise projekti eesmärk luua soodsad tingimused taskukohase taastuvenergia tulekuks meie regiooni, millest võidavad nii kohalik kogukond kui Eesti ja Läti elektritarbijad. „Selleks teeb riik põhjalikud uuringud, kuidas Eesti meretuulepark mõjutaks keskkonda, sotsiaalmajanduslikku olukorda, elusloodust, merepõhja, visuaalset vaadet jne. Kui selgub, et uuritud ala sobib meretuulepargi rajamiseks, ei püstita riik seda ise, vaid suunab ala enampakkumisele. Tänu põhjalikele uuringutele on ettevõtetel enampakkumisel osaledes väga hea eelinfo, millistel tingimustel on võimalik alale meretuulepark rajada,“ lisas projektijuht.  

Täna avaldatud riigihanke eesmärk on leida keskkonnamõjude hindamise programmi koostaja Eesti tegevustele. Programmis kirjeldatakse ära kogu keskkonnamõjude hindamise protsess, näiteks Eesti merealal läbi viidavate keskkonna-uuringute ulatus, kogukonna kaasamine jne. 2024. aasta jooksul kuulutab KIK välja järgmised hanked, millega otsitakse konkreetsete uuringute läbiviijaid.

„Sarnased mudelid, kus riik teeb ära vajalikud eeltööd mereala põhjaliku uurimisega, on kasutusel ka teistes edumeelsetes meretuuleenergia riikides nagu Taani, Holland ja Saksamaa. Kogemus näitab, et tänu sellele hoitakse ühiskonnale kulud madalamal ja liigutakse taastuvenergia eesmärkide poole. Meie projekt on uudne, kuna lisaks meretuuleparkide rajamisele on plaanis Eesti ja Läti elektrivõrk ühendada täiendava riikidevahelise elektrienergia transpordikaabliga. Ühendus aitab tulevikus elektrihinda stabiliseerida ja muuta selle tarbijale taskukohaseks," lisas Tuvikene.

Eesti-Läti meretuulepargi (ELWIND) Eesti ala keskkonnamõju hindamise programm (Riigihangete registris). 

ELWIND Eesti ja Läti alade kaart.

Kõik uuringud avalikustatakse ELWIND kodulehel. Projekti aitab rahastada Euroopa Liidu Euroopa Ühendamise Rahastu kokku 18,8 miljoni euro ulatuses. 

Kontakt