Skip to content
Vaegnägijatele

KIK avab taotlusvooru tööstusettevõtete ressursitõhusate rohetehnoloogiate edendamiseks

Toetus/taotlusvoor
Ettevõtete ressursitõhusus (RRF) Foto: Pexels

Alates tänasest, 10. augustist saavad tööstusettevõtted alustada taotluste sisestamist e-toetuse keskkonnas, et saada KIKist toetust ressursitõhusate rohetehnoloogiate edendamiseks. Taotlusi saab esitada 7. septembril kell 10. Taotlusvooru eelarve on 13 788 746 eurot.

„KIK on viimase viie aasta jooksul Euroopa Liidu vahenditest toetanud 182 ettevõtte ressursitõhususe investeeringuprojekti 67 miljoni euroga. Samuti oleme toetanud 700 000 euroga ettevõtete ressursiauditite läbiviimist,“ tutvustab valdkonna varasemaid investeeringuid KIKi toetuste ja teenuste osakonna juht Lauri Alver. „Lisaks täna avatavale toetusele on lähiaastatel plaanis veel ettevõtteid Euroopa Liidu vahenditest toetada. Kõik need ettevõtete ressursitootlikkuse edendamise investeeringud aitavad kaasa kliimaneutraalsele majandusele, keskkonna ja majanduse vastupidavusele ja kliimamuutustega kohanemisele. Üks meetme edulugudest oli näiteks Aknakoda OÜ projekt, kus saavutati ressursisääst uute ja efektiivsete seadmete soetamisega – nüüd hoiab ettevõte aknaraamide täpsema lõikamise kaudu kokku toormaterjali, samuti tekib vähem jääki ja praaki. Ressursitõhususe projektide edulugude videosid saab vaadata siit.“

Lisaks täna avatavale toetusele on lähiaastatel plaanis veel ettevõtteid Euroopa Liidu vahenditest toetada.

Lauri Alver

Avanevast meetmest antakse toetust ressursitõhusa lahenduse väljatöötamiseks ja rakendamiseks, samuti seadmete soetamiseks ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduse kasutuselevõtuks.
Toetust saab taotleda äriühing, kelle põhi- või kõrvaltegevus vastab vähemalt 20% müügitulu ulatuses Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) nendele koodidele: mäetööstus (jagu B, alajagu 07–09) või töötlev tööstus (jagu C, alajagu 10–33), välja arvatud nafta ja maagaasi tootmist abistavad tegevusalad (jagu B, alajagu 091) ning tubakatoodete tootmine (jagu C, alajagu 12).

Ressursitõhususe investeeringute taotlemise eelduseks on ressursikasutuse analüüs, mille on teinud selleks koolitatud audiitorid. Ressursikasutuse analüüs hindab senist olukorda ning seda, kuidas tootmist ressursitõhusamaks teha. Analüüsi tulemusi arvesse võttes selgub investeeringuvajadus.

Toetuse suurus on 250 000 – 2 000 000 eurot ning toetuse määr on kuni 50% projekti kohta. Taotlusvooru eelarve on 13 788 746 eurot.

Taotlusvorm avatakse e-toetuse keskkonnas eeltäitmiseks 10. augustil. Taotlusi saab esitada alates 7. september kell 10. Toetuse taotlemine toimub jooksvalt avatud taotlemisena taotlusvooru eelarve ammendumiseni.

16. augustil toimub toetuse andmise tingimuste tutvustamiseks infopäev.

Toetust antakse Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastust (RRF) ja meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Kontakt
Ettevõtete ressursitõhususe toetus