Skip to content
Vaegnägijatele

ELWIND sai rahastuse keskkonnamõjude hindamise uuringute läbiviimiseks 

KIKi elluviidav projekt
ELWIND Foto: Pexels

Eesti ja Läti ühine meretuulepargiprojekt ELWIND sai Euroopa Liidust positiivse vastuse rahataotlusele keskkonnamõju hindamise uuringute läbiviimiseks.

11. juulil avalikustas Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet (CINEA) oma otsuse, kellele 2023. aasta Euroopa ühendamise rahastuse taotlusvoorus piiriüleste taastuvenergiaprojektide elluviimiseks vahendid eraldatakse. Ka ELWIND, Eesti ja Läti riikidevaheline meretuuleenergia ühisprojekt on nende kahe projekti hulgas.

„Rahastusleping on küll veel sõlmimata, kuid CINEA on kinnitanud, et eraldab meile taotletud 18,8 miljonit eurot kahe riigi merealal läbi viidavate uuringute katteks,“ ütles KIK-i ELWIND-i projektijuht Tõnn Tuvikene.

ELWIND-i projekti raames on plaanis Euroopa kaasfinantseeringu toel läbi viia kõik meretuulepargi alade eelarendamise faasi uuringud, sh keskkonnamõju hindamise uuringud ja mitmed tehnilised uuringud, mis annavad hilisemale projekti arendajale vajaliku informatsiooni merealade olukorrast. ELWIND jõudis juba 2022. aasta augustis kahe teise suurprojekti kõrval Euroopa Liidu prioriteetsete piiriüleste taastuvenergia projektide (C-B RES) nimekirja, mis andis võimaluse taotleda sel kevadel tulevasteks uuringuteks toetust.

Meretuuleenergias nähakse üht Euroopa Liidu energiaturu alustala, mille potentsiaali ei ole veel kaugeltki suudetud rakendada.

KIK-i ELWIND-i projektijuht Tõnn Tuvikene
 

ELWIND-ist võiks saada üks eeskujusid tulevikus arendatavatele meretuuleparkide hübriidprojektidele. „Meretuuleenergias nähakse üht Euroopa Liidu energiaturu alustala, mille potentsiaali ei ole veel kaugeltki suudetud rakendada,“ ütles Tuvikene.

Praegu on ELWIND-i meretuulepargi projekt veel varajases planeerimisjärgus ja projekti elluviijad on seadnud eesmärgiks kõik eelarendamise uuringud lõpetada 2026. aasta lõpuks. „ELWIND-i projekt on veel üks samm meie regiooni parema ühenduvuse võimaldamiseks ja seda tuleks näha kui tulevase Läänemere supervõrgu üht esimest elementi,“ rõhutas Tuvikene.  

 

Taustainfo

ELWIND on Eesti ja Läti riikidevaheline projekt meretuulepargi rajamiseks Läänemerre. Tegu on ambitsioonika ja keskkonnasõbraliku taastuvenergiaprojektiga, mis suurendab piirkonna energiasõltumatust ja -julgeolekut ning hoiab energiahinnad mõistlikena, vähendades nii ettevõtete ja kodumajapidamiste kulusid. Lisaks loob see väärtusahelas uusi ärivõimalusi. ELWIND aitab täita tühimikku kohalikus suuremahulises taastuvenergia tootmises ning panustab sellesse, et avatud energiaturg paremini toimima hakkaks.

Riikide roll projekti elluviimisel lõpeb enam- või valikpakkumise ehk oksjoni korraldamisega, millega võõrandatakse hoonestusõigus kvalifitseeritud arendajale. Oksjonini plaanivad riigid jõuda 2027. aastal ja meretuuleparkide valmimine 2030. aasta paiku. 

ELWIND-i projekti viivad ellu Kliimaministeerium, Läti Majandusministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus ning Läti Investeerimis- ja Arenguagentuur. 

Kontakt
Kati Raudsaar

Kati Raudsaar

Pressiinfo

ELWINDi projekti info