Skip to content
Vaegnägijatele

35 haridusasutust asuvad õpilastele rohetehnoloogia maailma tutvustama

Rahastusotsus
Muraste kooli tuulikud Foto: Muraste kool

KIK rahastas ligi 360 000 euroga 35 projekti, mis suurendavad 1.-12. klasside õpilaste teadlikkust rohetehnoloogiast. Projektid aitavad tutvustada õpilastele ja kooliperele rohetehnoloogia valdkonda, selle seost kliimamuutustega ning panustavad ka keskkonnahoidu.  

KIKi rohetehnoloogiate teadlikkuse suurendamisega tegelev projektikoordinaator Ulvi Tuisk sõnab, et kliimamuutuste leevendamiseks on oluline, et meil oleks nii täna kui ka tulevikus roheinnovatsiooniga tegelevaid eksperte. „Seetõttu on oluline, et noortel tekiks huvi loodus- ja reaalteaduste vastu ja õpilased juba maast-madalast rohetehnoloogiaid tundma õpiks. Mul on hea meel, et lisaks varasemalt toetatud Eesti koolidele lisandub veel 35 haridusasutust, kus nende teemadega tegelema hakatakse,“ lisab Tuisk.

Kliimamuutuste leevendamiseks on oluline, et meil oleks nii täna kui ka tulevikus roheinnovatsiooniga tegelevaid eksperte. „Seetõttu on oluline, et noortel tekiks huvi loodus- ja reaalteaduste vastu ja õpilased juba maast-madalast rohetehnoloogiaid tundma õpiks.

Ulvi Tuisk, KIKi projektikoordinaator

Toetuse sai näiteks Läänemaal asuv Taebla kool, kus 9. klassi õpilased ehitavad kooli aiamaale ja kasvuhoonesse päikeseenergial töötava tilkkastmissüsteemi, kus vesi juhitakse aeda lähedalasuvast jõest. Taebla kooli õppe- ja arendusjuhi Kersti Lõhmuse sõnul aitab projekt suurendada õpilaste keskkonnateadlikkust ja loodussäästlikku hoiakut. Lisaks õpitakse lähemalt tundma, kuidas toodetakse taastuvenergiat: „Soetame koolile mini-päikesepaneelid ja muud vajalikud seadmed, et 7.-9. klasside õpilased saaksid ise katsetada, kuidas päikeseenergiat elektrienergiaks muundada,” lisab Lõhmus. 

Toetust sai ka Tallinna Kunstigümnaasium, kus keskendutakse plastikjäätmete ümbertöötlusele ja taaskasutuse võimalustele ning antakse jäätmetele uus elu kunstiteoste ja uute esemete näol. Pärnumaal asuva Tõstamaa Keskkooli projektis on läbivaks teemaks taastuvenergia ja õpilased saavad tutvuda nii tuule- kui ka päikeseenergia tootmisega. Keilas asuva Waldorfkooli Läte juurde rajatakse kooliaed koos õuesõppealaga. Lisaks said sel korral toetust kaks kutsekooli, Viljandi Kutseõppekeskus rajab toetuse abil nutikasvuhoone ja Kuressaare Ametikool ehitab päikeseenergial toimiva laadimisjaama ning korraldab rohetehnoloogia konverentsi. 

Kõikide toetust saanud projektidega saab tutvuda KIKi kodulehel siin. Taotlusi said esitada üldhariduskoolid, huvikoolid, keskkonnahariduskeskused, juriidilised isikud ja valitsusasutused või selle hallatavad asutused. Taotlusvooru eelarve oli 359 300 eurot.

Varasematel aastatel on KIK toetanud 51 õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamise projekti üle Eesti. Näiteks Vinni-Pajusti Gümnaasiumis ehitasid õpilased ise elektrijalgrattaid ning päikesepaneelide ja tuulegeneraatoritega laadimispunkti. Albu kooli juurde rajati koolipere ja kogukonna abil õuesõppeklass ja permaaed. Tõrva Gümnaasiumi ja Muraste kooli roheprojektides keskenduti taastuvenergiale ja valmistati ise nii päikesepatareisid kui ka tuulegeneraatoreid. Kuue kooli kogemuslugu projektide elluviimisest saab lugeda siin. 

Toetust antakse Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteemist ja toetusmeetme töötas välja Kliimaministeerium koos KIKiga.

Kontakt

Pressikontakt