Skip to content
Vaegnägijatele

Jäätmete liigiti kogumise edendamine

Projekti elluviija: Keskkonnaagentuur

Projekti abikõlblik kogumaksumus: 1 545 547,82 eurot

Toetusfondid: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, riiklik toetus.

Periood: 01.01.2023-31.12.2029

Projekti sisu:

Toetuse andmise eesmärk on arendada Eestis jäätmete liigiti kogumise süsteemi ja taristut, edendada jäätmete ringlussevõttu ja teisese toorme kasutust ning kaasa aidata Euroopa Liidu kohustuste täitmisele.

Projekti tegevused:

  • luuakse ja arendatakse jäätmete liigiti kogumise süsteem ja taristu arendamiseks vajalik jäätmemudel;
  • analüüsitakse jäätmete liigiti kogumise lahendusi;
  • hinnatakse liigiti kogumise taset, sealhulgas viiakse läbi sortimisuuringuid ja töötatakse välja ja arendatakse sellega seonduv süsteemne lahendus.
Kontakt