Skip to content
Vaegnägijatele

Vooluveekogude tervendamine (kalade rändetingimuste tagamine lõhejõgedele rajatud paisudel)

Projekti elluviija: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)

Projekti abikõlblik kogumaksumus: 1 251 049 €

Toetusfondid: Ühtekuuluvusfond ja riiklik toetus

Periood: 01.11.2019 - 31.12.2023

Projekti sisu:

Toetust antakse vooluveekogude tervendamiseks ja kaitstavate elupaikade taastamiseks sh kalade rändetingimuste tagamiseks lõhejõgedele rajatud paisudel. Tegevuse käigus analüüsitakse eelnevalt väljavalitud lõhejõgedel paisude korrastamise võimalusi ja selgitatakse iga jõe lõikes välja täpsemad võimalikud ning vajalikud tegevused. Vastavalt tulemustele parandatakse kuluefektiivsel viisil kalade rändetingimusi lõhejõgedel. Projekti viiakse ellu üle Eesti.

1. Selja jõel Varangu paisule kärestik-kalapääsu rajamine ja Selja jõel vana ülepääsu taastamine

2. Helme jõel Helme veski paisu likvideerimine ja loodusliku jõesängi taastamine

3. Sinialliku ojal Sinialliku paisuvare likvideerimine

4. Pöögle ojal Kuustle-Veski paisu likvideerimine

5. Vasalemma jõel Vanaveski paisu likvideerimine ja loodusliku jõesängi taastamine

6. Peeda jõel Mäeküla paisule tehiskärestiku rajamine

8. Helme jõel Helme paisu likvideerimine

9. Umbusi pais Umbusi jõel muudetakse kaladele läbipääsetavaks

10. Parmu pais Võhandu jõel muudetakse kaladele läbipääsetavaks

11. Põrna pais Avijõel muudetakse kaladele läbipääsetavaks

Kontakt
Projekti koduleht
Dokumendid